BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?%2B_F%C3%B6r_boende_%3D%26gt%3B___%2B_Lokaler_%3D%26gt%3B___Kvartersg%C3%A5rden

Kvartersgården

Kvartersgården

Brf Kärnan har kvartersgården gemensamt med Brf Tråget. I kvartersgården finns förrutom samlingslokalen, tvättstuga, gästrum och vicevärdskontor liksom gym och bastu.

Där finns också en samlingslokal som boende i Kärnan och Tråget kan hyra. I samlingslokalen finns fullständig köksutrustning för ca 40 personer, kök utrustat med spis och diskmaskin samt städutrustning.

Mer information om lokalen hittar ni på Trågets hemsida =>>

Endast boende i Brf Tråget och Brf Kärnan kan hyra lokalen. Eventuella brister i lokalen skall påpekas av den som hyr lokalen innan den tas i bruk. Det är den som hyr lokalen som är ansvarig att lokalen återställs. Vid återlämning av nycklar sker kontroll av inventarier.

Boka samlingslokalen här =>>

Kvartersgården  Kvartersgården  Kvartersgården  Köket  Köket