BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?%2B_F%C3%B6r_boende_%3D%26gt%3B___%2B_Lokaler_%3D%26gt%3B___Milj%C3%B6rum

Miljörum

I föreningens miljörum finns kärl för hushållsavfall som töms regelbundet.

Viktigt att vi alla hjälps åt att sortera rätt, följ instruktionerna i miljörummet.

Mer information om hur du källsorterar hittar du på  Ragnsells hemsida -->

Sopsortering