BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?%2B_F%C3%B6r_boende_%3D%26gt%3B___%2B_Lokaler_%3D%26gt%3B___Snickeri

Snickeri

I källaren på det stora terrashuset finns ett hobbyrum/snickeri.

Kontakta sekreterare Per-Anders för mer information.