BRF Kärnan

Du är här:   Hem > + För boende => > Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Styrelsen för brf Kärnan beklagar!

På grund av att vår HSB-revisor inte ännu lämnat något besked om vårt bokslut och vår årsberättelse måste vi skjuta upp årsstämman. Orsaken anges som hög arbetsbelastning och covid-19-pandemin.

Ny kallelse med nytt datum och alla tillhörande handlingar kommer så fort vi får handlingarna från HSB.

- - -

 

Dagordning

Kallelse till Brf. Kärnans årsstämma 2020

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. genomgång av revisorernas berättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman (Bilaga 1)
 16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. Nuvarande 7 + 2
 17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
  Ordinarie ledamot: Leif LJungblahd, Per-Anders Karlsson och Bengt-Göran Westberg kvarstår till 2021

  I tur att avgå: ordinarie ledamot Helen Hed, Åke Möhring, Evelyn Strömberg, samt suppleanter Bo Persson och Kjell-Erik Jönsson. (Bilaga 1)
 18. presentation av HSB-ledamot
 19. beslut om antal revisorer och suppleant
 20. val av revisor/er och suppleant (Bilaga 1)
 21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande (Bilaga 1)
 23. val av trivselkommitté (Bilaga 1)
 24. val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 25. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Sjutton (17)  motioner: 1. Handikapparkering; 2 & 15 Värmecentral; 3, 10 & 13 Fönsterbyte; 4, 9 & 16 Garaget; 5 Garaget; 6 & 7 Underhållsplan och ekonomi; 8 Individuell vattenmätning; 11 Terrassbalkonglådor; 12 kameraövervakning av parkeringsplats; 14 spolning av avloppsledningarna; 17 Byggande av carport. (Bilaga 2)
 26. föreningsstämmans avslutande

OBS Inget fika i år!!!

VÄLKOMMEN

 

Kallelse och dagordning för utskrift finns att ladda ner här =>>

Kallelse med fullmaktsblankett kommer att delas ut till alla.
(Årsberättelsen är försenad från trycket)

 


<| TOPP| >

Nyheter


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


MAJ 2020

 • Tidsplan färdigställande av terrassbalkonger
 • Årsstämman
 • Månadens ros
 • Utemöblerna på plats
 • Utlottning av pallkragar
Läs mer här under Nytt från Kärnan ->
 

APRIL 2020

 • Nytt datum för årsstämman
 • Corona-pandemin ställer till det
 • Har du e-post?
 • Kommande styrelsemöte
 • Lediga p-platser
 • Inre fond
 • Kärnan-bladet i pappersform?
Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång


Årsstämman 2020 flyttas fram

Styrelsen för brf Kärnan beklagar!

På grund av att vår HSB-revisor inte ännu lämnat något besked om vårt bokslut och vår årsberättelse måste vi skjuta upp årsstämman. Orsaken anges som hög arbetsbelastning och covid-19-pandemin.

Ny kallelse med nytt datum och alla tillhörande handlingar kommer så fort vi får handlingarna från HSB.

22/5, Styrelsen.

Kallelse med fullmaktsblankett kommer att delas ut till alla. Finns även att läsa under "För Boende" =>
(Årsberättelsen är försenad från trycket)


Vårens städdagar 11-15 maj
Vårstädning

Trots covid-19-pandemin kan vi genomföra våra städdagar – OM vi håller oss till de regler som vi fått från Folkhälsomyndigheten. Är ni beredda på att hålla lagom avstånd så ses vi på cirka 2 meters håll. Första städdag blir den 11 maj!
Container för trädgårdsavfall kommer redan den 4 maj. Alla vardagar under vecka 20 (11-15 maj) kl 17-19 kommer det att finnas minst en person ur Trädgårdsgruppen vid traktorgaraget för att lämna ut redskap och fördela områden att städa. Containern står kvar hela maj månad. Inget gemensamt fika – men ta gärna med eget fika ut.
/ Trädgårdsgruppen och Styrelsen


Cykelförrådrensning skjuts upp till i höst

Vi har ju tidigare informerat er om att vi ska rensa upp i cykelförråden under våren. Vi skjuter fram detta till hösten eftersom traktorgarage och andra förråd är upptagna och därmed ej kan användas för mellanlagring under de 3mån som gäller innan de omärkta cyklarna körs bort. Vi meddelar i god tid innan så att ni hinner märka upp era cyklar med namn och adress.


Nu blir ditt TV-utbud helt digitalt

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt. De gamla analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning.
ComHem har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala nyheter.
För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play inom hela EU. Läs mer


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin