BRF Kärnan

Du är här:   Hem > + För boende => > Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

styrelse.jpgKallelse till HSB Kärnans årsstämma

Tid: Onsdag den 17 juni kl 19:00

Plats: Stora salen, Ersboda Folkets Hus

Alla dokument för stämman är utdelade - förutom motionerna med styrelsens svar som finns tillgängliga på HSB Portalen under "Mina Sidor".


MED ANLEDNING AV COVID-19
Styrelsen har detta år hyrt stora salen på Ersboda Folkets Hus för att kunna genomföra stämman så bra som möjligt med tanke på att hålla socialt avstånd till varandra.
Styrelsen önskar att endast en medlem per hushåll närvarar och uppmanar den medlem som inte vill eller kan närvara att du ger din granne (som också ska vara medlem i föreningen) en fullmakt.

Då kan vi minska antalet närvarande betydligt. Styrelsen har beslutat att medlem har rätt att ta med sig en (1) fullmakt per person. Stadgarna tillåter normalt bara en fullmakt per medlem.
Styrelsen önskar att stämman avklaras så snabbt som möjligt. Förbered dig därför med frågor och ställningstagande till stämmans beslutsärenden.
Styrelsen har på grund av rådande omständigheter bestämt att det inte blir något fika med tilltugg denna stämma.

VÄLKOMMEN!


Dagordning

Kallelse till Brf. Kärnans årsstämma 2020

Dagordning

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. genomgång av revisorernas berättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman (Bilaga 1)
 16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. Nuvarande 7 + 2
 17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
  Ordinarie ledamot: Leif Ljungblahd, Per-Anders Karlsson och Bengt-Göran Westberg kvarstår till 2021

  I tur att avgå: ordinarie ledamot Helen Hed, Åke Möhring, Evelyn Strömberg, samt suppleanter Bo Persson och Kjell-Erik Jönsson. (Bilaga 1)
 18. presentation av HSB-ledamot
 19. beslut om antal revisorer och suppleant
 20. val av revisor/er och suppleant (Bilaga 1)
 21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande (Bilaga 1)
 23. val av trivselkommitté (Bilaga 1)
 24. val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
 25. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Sjutton (17)  motioner: 1. Handikapparkering; 2 & 15 Värmecentral; 3, 10 & 13 Fönsterbyte; 4, 9 & 16 Garaget; 5 Garaget; 6 & 7 Underhållsplan och ekonomi; 8 Individuell vattenmätning; 11 Terrassbalkonglådor; 12 kameraövervakning av parkeringsplats; 14 spolning av avloppsledningarna; 17 Byggande av carport. (Bilaga 2)
 26. föreningsstämmans avslutande

OBS Inget fika i år!!!

VÄLKOMMEN!

 

 

 


<| TOPP| >

Nyheter


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


Behöver du virke?

Efter terasslådebytet har vi en del begagnade plywoodskivor och regelvirke 95x45 samt emballagevirke över. Detta säljer vi ut för en billig peng till de av er som anmäler intresse. Skriv en lapp med ditt namn och telefonnummer och lägg i brevlådan hos Leif Ljungblad eller Bo PerssonOstvägen 147 så hör de av sig till dig. OBS begränsat antal/person så att alla har en chans att få vara med!


MAJ 2020

 • Tidsplan färdigställande av terrassbalkonger
 • Årsstämman
 • Månadens ros
 • Utemöblerna på plats
 • Utlottning av pallkragar
Läs mer här under Nytt från Kärnan ->
 

På gång


Årsstämman 2020Kallelse föreningsstämma

Tid: onsdag den 17 juni kl 19:00

Plats: Stora matsalen, Ersboda Folkets Hus

Kallelse och dagordning finns att läsa här under "För Boende" =>. 


Vårens städdagar 11-15 maj
Vårstädning

Trots covid-19-pandemin kan vi genomföra våra städdagar – OM vi håller oss till de regler som vi fått från Folkhälsomyndigheten. Är ni beredda på att hålla lagom avstånd så ses vi på cirka 2 meters håll. Första städdag blir den 11 maj!
Container för trädgårdsavfall kommer redan den 4 maj. Alla vardagar under vecka 20 (11-15 maj) kl 17-19 kommer det att finnas minst en person ur Trädgårdsgruppen vid traktorgaraget för att lämna ut redskap och fördela områden att städa. Containern står kvar hela maj månad. Inget gemensamt fika – men ta gärna med eget fika ut.
/ Trädgårdsgruppen och Styrelsen


Cykelförrådrensning skjuts upp till i höst

Vi har ju tidigare informerat er om att vi ska rensa upp i cykelförråden under våren. Vi skjuter fram detta till hösten eftersom traktorgarage och andra förråd är upptagna och därmed ej kan användas för mellanlagring under de 3mån som gäller innan de omärkta cyklarna körs bort. Vi meddelar i god tid innan så att ni hinner märka upp era cyklar med namn och adress.


Nu blir ditt TV-utbud helt digitalt

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt. De gamla analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning.
ComHem har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala nyheter.
För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play inom hela EU. Läs mer


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin