BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?%2B_F%C3%B6r_boende_%3D%26gt%3B___Egen_renovering_%3D%26gt%3B

Egen renovering =>

Ansökan om tillstånd vid egen renovering / ombyggnation 

Vid all renovering, ombyggnation och även tillbyggnader måste en ansökan om tillstånd lämnas till styrelsen. Observera att ansökan måste vara godkänd av styrelsen, innan arbetet påbörjas. Avslås ansökan, får du som medlem tillbaka handlingarna med en motivering varför tänkt utförande inte kunnat godkännas.

Som enskild medlem kan man bli skyldig att riva och återställa ifall man inte följer fastsatta regler.

Ansökningsformulär finns här:


Ifylld ansökan kan scannas in och mailas till styrelsen@brfkarnan.se alternativt lämnas till områdeskontoret i källaren till garaget.