Detta står föreningen för

Du är här:   Hem > + För boende => > Egen renovering => > Detta står föreningen för vid renovering

Detta står föreningen för vid renovering

Badrum:

1) Byte av felaktig golvbrunn till en kostnad av max 7 000kr inkl moms.
Specificerad faktura för detta arbete ska skickas direkt till föreningen.

2) Byte av trasig/gammal blandare till ny ordinarie blandare inköpt via föreningen.*
      *Om man vill köpa något eget får man bekosta detta själv.

I övrigt står du som medlem själv för byte av ytskikt, vitvaror och utanpåliggande vattenledningar.

Kök:

1) Byte av alliancefläkt till ny fläkt inköpt via föreningen.*

2) Byte av trasig/gammal blandare till ny ordinarie blandare inköpt via föreningen.*
     *Om man vill köpa något eget får man bekosta detta själv.

I övrigt står du som medlem själv för byte av ytskikt, vitvaror och utanpåliggande vattenledningar.

Fönster:

1) Om en ruta går sönder gäller följande: den inre rutan betalas av bostadsrättsinnehavaren, medan den yttre bekostas av föreningen.

2) Trasig fönsterkarm bekostas av föreningen.

Dörrar:

1) Bostadsrättsinnehavaren bekostar byte av egen ytterdör/altandörr.

2) Vid skadat ytterskikt bekostas renovering av föreningen alternativt tas offert in för kostnad av åtgärd och motsvarande summa betalas ut till medlem ifall önskemål om eget byte av dörren önskas istället för renovering.

Altan:

1) Trätrall (utsliten pga normalt slitage) och övriga snickerier (utslitna pga normalt slitage) enligt orginalutförande bekostas av föreningen. Tag alltid kontakt med vicevärd för bedömning.

2) Färg till träfasaderna på terrasslägenheterna bekostas av föreningen.

3) Olja till trätrall, staket och blomlådor bekostas av föreningen.

Last edited: September 23. 2016 15:40:30
<| TOPP| >

Nyheter


Maj 2022
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • El-bilsladdning i garaget
 • Årsstämma 2022
 • Fönsterprojektet
 • Cykelrensning
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Föredrag om odling
 • Städning garaget
 •  Läs mer här  ->

 


April 2022
 • El-bilsladdning
 • Årsstämma 2022
 • Takskada Ostvägen 85-95
 • Cykelrensning och cykelförråd
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Pallkragsodling
 • Städning garaget
 Läs mer här  ->

På gång


Styrelsemöten

Årsstämma närmast den 9 juni 2022 Kl 19:00.

Nästa styrelsemöte är den 13 juni. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin