Paraboler

Du är här:   Hem > + För boende => > Egen renovering => > Paraboler

Paraboler

För att förhindra att en olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen har föreningen vissa regler som krävs för att tillstånd skall ges för montage.

Innan en parabolantenn får sättas upp måste följande tre saker vara klara:

1) En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen
Se rubriken Egen renovering / ombyggnation / ansökan om tillstånd

Föreningens generella regler är:

• Antennen får bara monteras på den egna balkongen eller uteplatsen – inte på grannens
• Bultar för att montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens eller uteplatsens betong eller i fönsterkarm
• Det är inte tillåtet att borra hål i fönsterkarmen för att dra antennkabeln igenom
• Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga utanför balkongräcket
• Antennen får inte störa eller skymma sikten för grannarna
• Antennen ska vara fackmannamässigt monterad

2) Ansökan ska godkännas av styrelsen.
När ansökan godkänts av styrelse gäller beslutet för dig. När du säljer eller överlåter lägenheten slutar kontraktet att gälla.

3) Ett kontrakt ska skrivas
När ansökan godkänts tar du kontakt med styrelsen för att skriva under ett kontrakt mellan dig och Brf Kärnan. I kontraktet står regler som kommer att gälla mellan dig och föreningen. Det är viktigt att du läst och förstått reglerna innan du skriver på kontraktet.

Först när de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn.

Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du har satt upp din parabolantenn:
Du säljer eller överlåter din lägenhet
Ditt kontrakt om parabolantenn slutar att gälla och den nya bostadsrättsinnehavaren måste göra en egen ansökan.
Skador
Om det sker några skador på fastigheten står du för reparationen av skadorna.
Arbete på huset
Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen.
Om du har satt upp antennen utan tillstånd
Du kommer att anmodas att omedelbart montera ner antennen och att göra en ansökan om att få montera den med styrelsens tillstånd enligt ovan.
Om du har satt upp antennen på något annat sätt
Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den monteras som det stod i din ansökan och så att reglerna följs. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd.
<| TOPP| >

Nyheter


Maj 2022
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • El-bilsladdning i garaget
 • Årsstämma 2022
 • Fönsterprojektet
 • Cykelrensning
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Föredrag om odling
 • Städning garaget
 •  Läs mer här  ->

 


April 2022
 • El-bilsladdning
 • Årsstämma 2022
 • Takskada Ostvägen 85-95
 • Cykelrensning och cykelförråd
 • Översyn skyddsrum
 • Vårstädning
 • Pallkragsodling
 • Städning garaget
 Läs mer här  ->

På gång


Styrelsemöten

Årsstämma närmast den 9 juni 2022 Kl 19:00.

Nästa styrelsemöte är den 13 juni. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin