Paraboler

Du är här:   Hem > + För boende => > Egen renovering => > Paraboler

Paraboler

För att förhindra att en olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen har föreningen vissa regler som krävs för att tillstånd skall ges för montage.

Innan en parabolantenn får sättas upp måste följande tre saker vara klara:

1) En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen
Se rubriken Egen renovering / ombyggnation / ansökan om tillstånd

Föreningens generella regler är:

• Antennen får bara monteras på den egna balkongen eller uteplatsen – inte på grannens
• Bultar för att montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens eller uteplatsens betong eller i fönsterkarm
• Det är inte tillåtet att borra hål i fönsterkarmen för att dra antennkabeln igenom
• Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga utanför balkongräcket
• Antennen får inte störa eller skymma sikten för grannarna
• Antennen ska vara fackmannamässigt monterad

2) Ansökan ska godkännas av styrelsen.
När ansökan godkänts av styrelse gäller beslutet för dig. När du säljer eller överlåter lägenheten slutar kontraktet att gälla.

3) Ett kontrakt ska skrivas
När ansökan godkänts tar du kontakt med styrelsen för att skriva under ett kontrakt mellan dig och Brf Kärnan. I kontraktet står regler som kommer att gälla mellan dig och föreningen. Det är viktigt att du läst och förstått reglerna innan du skriver på kontraktet.

Först när de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn.

Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du har satt upp din parabolantenn:
Du säljer eller överlåter din lägenhet
Ditt kontrakt om parabolantenn slutar att gälla och den nya bostadsrättsinnehavaren måste göra en egen ansökan.
Skador
Om det sker några skador på fastigheten står du för reparationen av skadorna.
Arbete på huset
Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen.
Om du har satt upp antennen utan tillstånd
Du kommer att anmodas att omedelbart montera ner antennen och att göra en ansökan om att få montera den med styrelsens tillstånd enligt ovan.
Om du har satt upp antennen på något annat sätt
Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den monteras som det stod i din ansökan och så att reglerna följs. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd.
<| TOPP| >

Nyheter


Viktig info från Umeå Energi

Planerat datum för förbättringsarbete: Torsdag 20/5 kl. 08:00-16:00
Område: Östra Ersboda
Vi förbättrar fjärrvärmenätet i ditt område  
Under avstängningen kommer ni att vara utan värme och varmvatten men kallt vatten finns i kranen. Diskmaskin och tvättmaskin fungerar också som vanligt. När fjärrvärmen släpps på igen kan radiatorerna bli heta en kort stund för att sedan återgå till normal temperatur.
För information om planerade och pågående fjärrvärmeavbrott är ni välkomna att prenumerera på vår Driftinformation via www.umeaenergi.se.  

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 090-16 00 20 eller med mejl till kundservice@umeaenergi.se  

Med vänlig hälsning,  
Umeå Energi


MAJ 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

  • Fönsterprojektet
  • Bygglov för inglasning av balkonger
  • Årsstämman
  • Elbilar och elhybridbilar 
  • Brandskyddskurs

Läs mer här  ->

 

På gång


BRF Kärnans årsstämma

Genomförs genom poströstning den 27 maj 2021

Styrelsen har utifrån en dagordning till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning. Detta kommer att delas ut till alla medlemmars brevlådor under vecka 19 och 20.

Mer info om poströstningen läser du här =>>


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 20 april

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin