BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?%2B_F%C3%B6r_boende_%3D%26gt%3B___F%C3%B6rs%C3%A4kring

Försäkring

Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Vilkoren för denna finner ni nedan.

 

Sammanfattande informationsblad

Fullständiga villkor