Parkering

Du är här:   Hem > + För boende => > Parkering

Parkering

Parkering

Innehåll

Allmänt

Regler

Hastighetsbegränsning

Turordning om kö uppstår

Platsbyte

Kartor över garaget och utomhusparkeringen

Elsäkerhet

 

Allmänt

Föreningen har ca 70 bilplatser och 4 MC-platser i garaget och 49 p-platser med motorvärmarstolpe utomhus.
Dessutom finns 10 platser för sms-parkering – för gäster. Det går även att använda sig av den mobila appen PARKSTER för att betala parkeringen med.
Tre (3) av dessa platser är reserverade för husbilar (motsv.) under sommarhalvåret (1 maj – 30 september). De tre platserna närmast Ostvägen är de enda som har tillräckligt stor yta för att husbil ska kunna parkeras lagligt.

Då föreningen består av 104 bostadsrätter betyder det att ingen kan garanteras att få hyra plats i garaget. Det betyder också att det totalt sett finns tillräckligt många parkeringsplatser (ute + inne) att varje bostadsrätt (BR) kan garanteras en (1) parkeringsplats.

Observera att garage och p-platser inte följer bostadsrätterna, utan hyrs separat.

Garageplats får inte användas som verkstad. Biltvätt är inte tillåten någonstans i garaget eller kvarteret enligt kommunens/UMEVAs regler.

Regler

Grundregeln är att varje bostadsrätt (BR) i första hand har rätt att hyra en (1) bilplats i garage ELLER på parkeringsplatsen. Fordonet måste vara kördugligt och användas. Det måste rymmas inom markeringen. Ingen del får sticka ut. Om orsaken till att fordonet inte ryms inom ytan är att det till exempel finns ett skåp vid innerväggen så måste skåpet tas bort.

Idag finns på ett antal bil- och MC-platser även skåp, däck, cyklar, mm. Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelförråden. OM det ryms, kan ett (1) skåp få finnas på en bilplats. På bilplatsen får det inte ligga trasor, platspåsar, verktyg, sladdar, dunkar och burkar, mm och skräpa.

När ett hyresavtal avslutas ska allt det som finns på bilplatsen tas bort av den som hyrde platsen.

Bilplatserna i garaget är inte alla lika stora. Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov ålägga de som hyr bilplats i garaget att byta plats för att möjligen kunna optimera nyttjandet. Detta ska kunna ske till exempel när en rörelsehindrad behöver lite mer manöverutrymme för att ta sig i och ur sitt fordon.

Den som hyr parkeringsplats med motorvärmare utomhus är skyldig att själv se till att snö skottas bort från den egna platsen.

Hastighetsbegränsning

Högsta tillåtna hastighet i garaget och på dess in- och utfart är 10 km/tim.

Turordning om kö uppstår

Om det finns lediga parkeringsplatser är det i första hand de medlemmar bostadsrätter (= BR) i vår brf som ännu inte hyr någon p-plats som har förtur till att hyra dessa.

Kontrakten för en andra p-plats skiljer sig från övriga kontrakt enbart genom kortare löp- och uppsägningstid. Om det finns lediga platser och ingen kö kan den BR som redan hyr en plats få hyra ytterligare en plats. Den andra platsen blir alltid en parkeringsplats med motorvärmarstolpe och med kort uppsägningstid (1 månad).

Medlem (= BR) som helt saknar parkeringsplats och vill hyra en (för ett eget fordon) prioriteras över medlem som redan har en parkeringsplats. Den som köat för och fått en garageplats kan INTE hyra ytterligare garageplats, endast en parkeringsplats med motorvärmarstolpe.

Kön ordnas i den ordning som önskemål om att hyra inkommer och med hänsyn taget till vad den köande redan hyr.

Den BR som har p-plats vid motorvärmarstolpe men önskar byta till garageplats får ställa sig i kö. Kön ordnas i den ordning som önskemålen inkommer.

Inneboende kan få hyra plats under förutsättning att det finns lediga parkeringsplatser med motorvärmarstolpe och att ingen boende (BR) står i kö. Då inneboende inte är medlemmar i vår brf får de kontrakt med en (1) månads uppsägningstid.

Platsbyte

Eftersom parkeringsplatserna i garaget är olika breda anser vi att de som vill ska kunna byta platser med varandra (för att optimera användningen). Sådant platsbyte kan initieras av styrelsen (vicevärden) eller av de som hyr parkeringsplatser. Platsbyten måste göras via HSB norr från och med 1 april 2019. Orsaken till detta är att det på varje kontrakt och på hyresavierna framgår vilken plats man hyr. Vid platsbyte måste dessa ändras.

Kartor över garaget och utomhusparkeringen

Kommer senare

Elsäkerhet

Vid laddning av batteri eller annan elanvändning i garaget måste man se till att sladden (mellan eluttag och det som sladden är kopplad till) inte körs över eller på annat sätt skadas. Tänk på elsäkerheten! Placera sladden så att inget fordon av misstag kan köra över den medan du använder den.

Beslutat av styrelsen: 2019-03-21

 

<| TOPP| >

Nyheter


God Jul och Gott Nytt År

God Jul

 


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


DECEMBER 2019

Från rubrikerna:

  • Avgifts- & hyreshöjningar
  • HSB har byter betalrutiner vid årsskiftet
  • Renovera? Läs föreningens stadgar först
  • Felanmälningar och frågor
  • Inre fonden måste avvecklas
  • Felparkerade cyklar och barnvagnar
  • Cykelrumsrensning påbörjas i början av 2020
  • Gula plastslangar/stuprör till salu

Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång


191221: UPPDATERAT! Com Hem har under fredagen den 20:e december säkrat en muntlig överenskommelse med TV4. Det innebär att alla Com Hem- och Boxer-kunder kommer återfå TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler från och med helgen 21-22 december, så fort slutförhandlingarna är klara

191210: OBS! Då Com hem inte har kommit överens med Telia i omförhandling om nytt avtal att visa TV4 kanalerna, Sjuan, TV12, SF-Kanalen, Sportkanalen samt C-more kommer dessa att släckas ned from kl 23:59 den 10 december.
Som kompensation till kunderna kommer flera andra kanaler att visas gratis under tiden förhandlingarna pågår! Com hem lovar att göra allt för att så snart som möjligt komma överens med Telia om ett nytt avtal.


Styrelsemöten 2020

Styrelsen sammanträder nästa gång den 22 januari.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.


Prova på - Salsa 15 december

15 december kl 14–15:30 ordnar vi salsa-pröva-på tillsammans med Tråget. Inga förkunskaper krävs, vi testar lite grunder i salsa. Ta med skor lämpliga att dansa i samt vattenflaska. Anmälan senast 8 december till: kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se helst via mejl annars tel 070 633 05 20 – eller en lapp i Kjell-Eriks brevlåda Ostvägen 147.


 

Pepparkaksbak 8 december

Den 8 december kl 13-15 Pepparkaksbak för vuxna och barn och även vuxna utan barn som vill få lite julstämning. Anmälan senast 2 december till: kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se helst via mejl annars tel 070 633 05 20 – eller en lapp i Kjell-Eriks brevlåda Ostvägen 147.


Medlemsmöte 26 november

Alla boende i BRF Kärnan hälsas välkomna till medlemsmöte tisdag den 26 november kl 19:00 på kvartersgården. Information bl.a. om terasserna och planer för fönsterbyten. Om du har frågor får du gärna skicka in dessa i förväg till styrelsen@karnan.ac.se


 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin