BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?BRF_K%C3%A4rnan___Styrelsen

Styrelsen

BRF Kärnans styrelse

Helen Hed   

Helen Hed
Ordförande

Maila ordföranden =>

Leif Ljungblahd
Vice ordförande

Per-Anders Karlsson  

Per-Anders Karlsson
Sekreterare

Maila sekreterare =>

Åke Möhring
Vice sekreterare

 
Styrelseledamot

Evelyn Strömberg
Studieorganisatör

Bengt-Göran Westberg
Ledamot


 
Bertil Sawert

Kjell-Erik Jönsson

Suppleant

Bertil Sawert
HSB ledamot

 

 
 

Bo Gunnar Persson
Suppleant


Maila till styrelsen =>

Övriga Förtroendevalda

Revisorer    
Bo Revision AB

Föreningsgranskare
Marie Ohlsson, Jonathan Lövgren

                  
Valberedning
Bertil Ericsson, sammankallande
Saleh Saleh
Birger Mårtensson