BRF Kärnan

Du är här:   Hem > BRF Kärnan > Webmail

Webmail

Vår internetleverantör heter Riksnet.

Från Riksnets kundportal kan du logga in på din web mail.


 Senast uppdaterad: 2019-02-08 10:56:03

Uppdatering: Nu ska mailen vara flyttad. Den nya hemsidan för webmailen är: https://webmail.riksnet.se/ och kundportalen är: https://kundportal.riksnet.se , där ni framöver kan kontrollera era mail och uppgifter. Kända fel som kan uppkomma och som Riksnets tekniker arbetar med är:

 • Inloggningsproblem
  1. Vid Felkod 404 - Lösning: Rensa Cache på webbläsaren.
 • Gamla spammail som läses in på nytt
 • Adressboken som ej följt med

RIKSNET lägger om till ny weblösning.

Den 31:e Januari 2019 så flyttas din mail över till Riksnets nya framtidssäkrade lösning.

Det kommer innebära högre driftsäkerhet och ett nytt gränssnitt för webbmail.

Hur påverkas du som användare?

- Webbmailen kommer från och med 2019-02-01 att ha ett nytt utseende.

- Vid tidpunkten för flytten kan det uppstå en fördröjning på inkommande och utgående mail. (upp till 24 timmar efter omläggning).

Från och med 2019-02-04 ska din mail fungera precis som vanligt.

Behöver du som användare göra några ändringar/inställningar?

Du behöver inte ändra några inställningar. Din mail ska fortsätta fungera som vanligt.

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att ta kontakt med Riksnets kundtjänst på telefon: 0770-339933 eller mail support@riksnet.se

Riksnet Support

<| TOPP| >

Nyheter


MARS 2019

 Från rubrikerna:

 • Föreningens nya stadgar är registrerade hos Boverket
 • Enkäten om inomhusmiljön
 • Felanmäl direkt du upptäcker fel
 • Högsta tillåtna hastighet i garaget
 • Inför årsstämman

  Läs mer här under Nytt från Kärnan ->
På gång

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder
24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.Månadens RosMånadens ros

Föreningens tack till medlemmar som bidragit till goda insatser för föreningen.

Styrelsen väljer att denna gång tacka Per Stenmark för hans grundliga och helt frivilliga städning av ventilationsburen i garaget och en rensning av gallret vid infarten.


Skriv ett förslag till årsstämman

Tips om Motioner till årsstämman: En motion ska ha a) en rubrik, b) kanske en kort sammanfattning, c) bakgrund, d) problembeskrivning, e) förslag till lösning samt f) en eller flera att-satser som det går att ta ställning till (för eller emot).
En motion ska gälla någonting som du vill att stämman ska besluta om. Varje motion ska bara handla om en sak. Du får gärna lämna in flera motioner. Om du är det minsta osäker på hur du ska utforma din motion så får du gärna höra av dig till styrelsen så kan vi - om det behövs - hjälpa dig att utforma ditt ärende som en motion.  Läs mer här under rubriken "Motioner" =>www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin