Paraboler

Du är här:   Hem > För boende => > Egen renovering => > Paraboler

Paraboler

För att förhindra att en olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen har föreningen vissa regler som krävs för att tillstånd skall ges för montage.

Innan en parabolantenn får sättas upp måste följande tre saker vara klara:

1) En skriftlig ansökan ska lämnas in till styrelsen
Se rubriken Egen renovering / ombyggnation / ansökan om tillstånd

Föreningens generella regler är:

• Antennen får bara monteras på den egna balkongen eller uteplatsen – inte på grannens
• Bultar för att montera parabolen får inte fästas i fasaden, i balkongens eller uteplatsens betong eller i fönsterkarm
• Det är inte tillåtet att borra hål i fönsterkarmen för att dra antennkabeln igenom
• Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga utanför balkongräcket
• Antennen får inte störa eller skymma sikten för grannarna
• Antennen ska vara fackmannamässigt monterad

2) Ansökan ska godkännas av styrelsen.
När ansökan godkänts av styrelse gäller beslutet för dig. När du säljer eller överlåter lägenheten slutar kontraktet att gälla.

3) Ett kontrakt ska skrivas
När ansökan godkänts tar du kontakt med Vicevärden för att skriva under ett kontrakt mellan dig och Brf Kärnan. I kontraktet står regler som kommer att gälla mellan dig och föreningen. Det är viktigt att du läst och förstått reglerna innan du skriver på kontraktet.

Först när de tre ovanstående punkterna är klara får du montera din parabolantenn.

Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp din parabolantenn:
Du säljer eller överlåter din lägenhet
Ditt kontrakt om parabolantenn slutar att gälla och den nya bostadsrättsinnehavaren måste göra en egen ansökan.
Skador
Om det sker några skador på fastigheten står du för reparationen av skadorna.
Arbete på huset
Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen.
Om du har satt upp antennen utan tillstånd
Du kommer att anmodas att omedelbart montera ner antennen och att göra en ansökan om att få montera den med styrelsens tillstånd enligt ovan.
Om du har satt upp antennen på något annat sätt Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den monteras som det stod i din ansökan och så att reglerna följs. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd.
<| TOPP| >

Nyheter


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


PallkragsodlingKolonilotter

Nu har renoveringen av dungen börjat på allvar med att de tre första pallkragarna är på plats. Mer kommer att hända inom kort i denna del av dungen som blir vår egen minikolonilott.


JULI 2019

Från rubrikerna:

  • Felanmälan under sommaren
  • Arbetsgrupper
  • Månadens ros
  • Tidtabell för arbetena med balkongerna
  • Regler för grillning
  • Information från BRF Norr

Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder
24 januari, 21 februari, 21 mars, 23 april, 23 maj, 24 juni.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet..


Cykelförrådet

 Sista chansen att tömma cykelförrådet bredvid garaget! Den 1 Augusti kör vi bort kvarvarande grejer till återvinningen! Det är alltså förrådet i dörren till höger om cykelförvaringen det gäller.


Månadens Ros

Månadens ros

Föreningens tack till medlemmar som bidragit till goda insatser för föreningen.

Månadens ros går till Staffan Arvidsson för att han har oljat in större delen av alla träplank i vår förening plus att han sett till att de som ville göra jobbet själv har fått olja och pensel.www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin