Parkering

Du är här:   Hem > För boende => > Parkering

Parkering

ParkeringParkeringsplatser för de boende finns att hyra. Föreningen har 71 bilplatser och 4 MC-platser i garaget samt 49 P-platser med motorvärmarstolpe utomhus. Dessutom har vi 10 platser för sms-parkering – för gäster. Tre (3) av dessa är reserverade för husbilar (motsv.) under sommarhalvåret (1 maj – 30 september).

SMS parkering gäller på kärnans gästparkeringar som återfinns närmast höghusen (vid 4 på kartan). Det går även att använda sig av den mobila appen PARKSTER för att betala parkeringen med.

Om du önskar parkeringsplats - kontakta vicevärden.

Det finns tre husvagnsparkeringar (se 5 på kartan) som kan hyras under tiden 1 maj till 30 september. Uthyrningen sköts av vicevärden.

Vi vill också påminna om att ni inte får lämna kvar motorvärmarkabeln i eluttagen på el-stolparna när ni kör iväg. Det är förbjudet enligt svensk lag. Om barn leker med dessa kan det leda till oanade konsekvenser. Det är även förbjudet att dra ut en elkabel från garage och fönster.

Alla boende inom föreningen måste använda sin garage- eller motorvärmarplats. Securitas sköter parkeringsbevakningen och boende som parkerar på besöksparkeringen samt alla som parkerar inom bostadsområdet på vägar, uppfarter, utanför garage och på gräsytor riskerar att få erlägga en kontrollavgift. Dessutom kan det tillkomma kostnader för ev. skador på odlade ytor.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift och vill överklaga denna skall ni vända på kontrollavgiften. Där står adress och telefonnummer dit ni skall vända er.

<| TOPP| >

Nyheter


FEBRUARI 2019

 Från rubrikerna:

  • Medlemsmötet 31 januari
  • Gästparkeringskorten avvecklas
  • Enkät till alla medlemmar kommer att delas ut snart
  • Snöslungan såld
  • Månadens ros
  • Motioner till årsstämman
  • Kallt inne! Men inte så länge till!
  • Mopeder och cyklar som står i garaget
  • Behöver du en garageport?

 Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

 

På gång

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder
24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.Månadens RosMånadens ros

Föreningens tack till medlemmar som bidragit till goda insatser för föreningen.

Styrelsen väljer att denna gång tacka Per Stenmark för hans grundliga och helt frivilliga städning av ventilationsburen i garaget och en rensning av gallret vid infarten.


Skriv ett förslag till årsstämman

Tips om Motioner till årsstämman: En motion ska ha a) en rubrik, b) kanske en kort sammanfattning, c) bakgrund, d) problembeskrivning, e) förslag till lösning samt f) en eller flera att-satser som det går att ta ställning till (för eller emot).
En motion ska gälla någonting som du vill att stämman ska besluta om. Varje motion ska bara handla om en sak. Du får gärna lämna in flera motioner. Om du är det minsta osäker på hur du ska utforma din motion så får du gärna höra av dig till styrelsen så kan vi - om det behövs - hjälpa dig att utforma ditt ärende som en motion.  Läs mer här under rubriken "Motioner" =>www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin