Parkering

Du är här:   Hem > För boende => > Parkering

Parkering

ParkeringParkeringsplatser för de boende finns att hyra, dels på uteparkeringen med motorvärmaruttag (50 platser) och dels i parkeringsgaraget under höghusen (70 platser).

SMS parkering gäller på kärnans gästparkeringar som återfinns närmast höghusen (vid 4 på kartan). Det går även att använda sig av den mobila appen PARKSTER för att betala parkeringen med. De lägenheter som önskar kan kvittera ut ett gästparkeringskort hos vicevärden.

Om du önskar parkeringsplats - kontakta vicevärden.

Det finns tre husvagnsparkeringar (se 5 på kartan) som kan hyras under tiden 1 maj till 1 oktober. Uthyrningen sköts av vicevärden.

Vi vill också påminna om att ni inte får lämna kvar motorvärmarkabeln i eluttagen på el-stolparna när ni kör iväg. Det är förbjudet enligt svensk lag. Om barn leker med dessa kan det leda till oanade konsekvenser. Det är även förbjudet att dra ut en elkabel från garage och fönster.

Alla boende inom föreningen måste använda sin garage- eller motorvärmarplats. Securitas sköter  parkeringsbevakningen och boende som parkerar på besöksparkeringen samt alla som parkerar inom bostadsområdet på vägar, uppfarter, utanför garage och på gräsytor riskerar att få erlägga en kontrollavgift. Dessutom kan det tillkomma kostnader för ev. skador på odlade ytor.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift och vill överklaga denna skall ni vända på kontrollavgiften. Där står adress och telefonnummer dit ni skall vända er.

<| TOPP| >

Nyheter


NOVEMBER 2018

 Från rubrikerna:

  •    Välbesökt surströmmingsfest
  •    Städning utförd
  •    Julklapp från Umeå Kommun?
  •    Har du kvar pengar i din repfond?
  •    Mitt HSB - en källa till information
  •    När blir Kärnanbladet digitalt?
  •    Viktigt om källsortering

Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång

 God Jul

Styrelsemöten 2018

Styrelsen sammanträder: 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 13/12 och mötena börjar kl 18:30.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan.mötet.www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin