Parkering

Du är här:   Hem > För boende => > Parkering

Parkering

Parkering

Innehåll

Allmänt

Regler

Hastighetsbegränsning

Turordning om kö uppstår

Platsbyte

Kartor över garaget och utomhusparkeringen

Elsäkerhet

 

Allmänt

Föreningen har ca 70 bilplatser och 4 MC-platser i garaget och 49 p-platser med motorvärmarstolpe utomhus.
Dessutom finns 10 platser för sms-parkering – för gäster. Det går även att använda sig av den mobila appen PARKSTER för att betala parkeringen med.
Tre (3) av dessa platser är reserverade för husbilar (motsv.) under sommarhalvåret (1 maj – 30 september). De tre platserna närmast Ostvägen är de enda som har tillräckligt stor yta för att husbil ska kunna parkeras lagligt.

Då föreningen består av 104 bostadsrätter betyder det att ingen kan garanteras att få hyra plats i garaget. Det betyder också att det totalt sett finns tillräckligt många parkeringsplatser (ute + inne) att varje bostadsrätt (BR) kan garanteras en (1) parkeringsplats.

Observera att garage och p-platser inte följer bostadsrätterna, utan hyrs separat.

Garageplats får inte användas som verkstad. Biltvätt är inte tillåten någonstans i garaget eller kvarteret enligt kommunens/UMEVAs regler.

Regler

Grundregeln är att varje bostadsrätt (BR) i första hand har rätt att hyra en (1) bilplats i garage ELLER på parkeringsplatsen. Fordonet måste vara kördugligt och användas. Det måste rymmas inom markeringen. Ingen del får sticka ut. Om orsaken till att fordonet inte ryms inom ytan är att det till exempel finns ett skåp vid innerväggen så måste skåpet tas bort.

Idag finns på ett antal bil- och MC-platser även skåp, däck, cyklar, mm. Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelförråden. OM det ryms, kan ett (1) skåp få finnas på en bilplats. På bilplatsen får det inte ligga trasor, platspåsar, verktyg, sladdar, dunkar och burkar, mm och skräpa.

När ett hyresavtal avslutas ska allt det som finns på bilplatsen tas bort av den som hyrde platsen.

Bilplatserna i garaget är inte alla lika stora. Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov ålägga de som hyr bilplats i garaget att byta plats för att möjligen kunna optimera nyttjandet. Detta ska kunna ske till exempel när en rörelsehindrad behöver lite mer manöverutrymme för att ta sig i och ur sitt fordon.

Den som hyr parkeringsplats med motorvärmare utomhus är skyldig att själv se till att snö skottas bort från den egna platsen.

Hastighetsbegränsning

Högsta tillåtna hastighet i garaget och på dess in- och utfart är 10 km/tim.

Turordning om kö uppstår

Om det finns lediga parkeringsplatser är det i första hand de medlemmar bostadsrätter (= BR) i vår brf som ännu inte hyr någon p-plats som har förtur till att hyra dessa.

Kontrakten för en andra p-plats skiljer sig från övriga kontrakt enbart genom kortare löp- och uppsägningstid. Om det finns lediga platser och ingen kö kan den BR som redan hyr en plats få hyra ytterligare en plats. Den andra platsen blir alltid en parkeringsplats med motorvärmarstolpe och med kort uppsägningstid (1 månad).

Medlem (= BR) som helt saknar parkeringsplats och vill hyra en (för ett eget fordon) prioriteras över medlem som redan har en parkeringsplats. Den som köat för och fått en garageplats kan INTE hyra ytterligare garageplats, endast en parkeringsplats med motorvärmarstolpe.

Kön ordnas i den ordning som önskemål om att hyra inkommer och med hänsyn taget till vad den köande redan hyr.

Den BR som har p-plats vid motorvärmarstolpe men önskar byta till garageplats får ställa sig i kö. Kön ordnas i den ordning som önskemålen inkommer.

Inneboende kan få hyra plats under förutsättning att det finns lediga parkeringsplatser med motorvärmarstolpe och att ingen boende (BR) står i kö. Då inneboende inte är medlemmar i vår brf får de kontrakt med en (1) månads uppsägningstid.

Platsbyte

Eftersom parkeringsplatserna i garaget är olika breda anser vi att de som vill ska kunna byta platser med varandra (för att optimera användningen). Sådant platsbyte kan initieras av styrelsen (vicevärden) eller av de som hyr parkeringsplatser. Platsbyten måste göras via HSB norr från och med 1 april 2019. Orsaken till detta är att det på varje kontrakt och på hyresavierna framgår vilken plats man hyr. Vid platsbyte måste dessa ändras.

Kartor över garaget och utomhusparkeringen

Kommer senare

Elsäkerhet

Vid laddning av batteri eller annan elanvändning i garaget måste man se till att sladden (mellan eluttag och det som sladden är kopplad till) inte körs över eller på annat sätt skadas. Tänk på elsäkerheten! Placera sladden så att inget fordon av misstag kan köra över den medan du använder den.

Beslutat av styrelsen: 2019-03-21

 

<| TOPP| >

Nyheter


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


PallkragsodlingKolonilotter

Nu har renoveringen av dungen börjat på allvar med att de tre första pallkragarna är på plats. Mer kommer att hända inom kort i denna del av dungen som blir vår egen minikolonilott.


JULI 2019

Från rubrikerna:

  • Felanmälan under sommaren
  • Arbetsgrupper
  • Månadens ros
  • Tidtabell för arbetena med balkongerna
  • Regler för grillning
  • Information från BRF Norr

Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder
24 januari, 21 februari, 21 mars, 23 april, 23 maj, 24 juni.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet..


Cykelförrådet

 Sista chansen att tömma cykelförrådet bredvid garaget! Den 1 Augusti kör vi bort kvarvarande grejer till återvinningen! Det är alltså förrådet i dörren till höger om cykelförvaringen det gäller.


Månadens Ros

Månadens ros

Föreningens tack till medlemmar som bidragit till goda insatser för föreningen.

Månadens ros går till Staffan Arvidsson för att han har oljat in större delen av alla träplank i vår förening plus att han sett till att de som ville göra jobbet själv har fått olja och pensel.www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin