BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?Felanm%C3%A4lan

Felanmälan

Varje felanmälan till HSB kostar föreningen 500:-!!!
Tänk därför på att felanmälningar som inte ligger inom föreningens ansvar medför onödiga kostnader.
Om du är osäker får du gärna kontakta vicevärden för information och/eller hjälp.​

Du kan även skicka in din felanmälan via HSB:s formulär. Gäller ej akuta fel som kräver omedelbara insatser.
Ange ditt namn, lägenhetsnummer och ett telefonnummer där du kan nås under dagtid.
OBS! Det är inte det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du ska ange utan det tidigare lägenhetsnumret som föreningen använder.

Viktiga kontaktuppgifter: