BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > + NYHETSARKIV > DECEMBER 2019

DECEMBER 2019

Avgifts- & hyreshöjningar

Styrelsen har på grund av väntade och meddelade pris- och kostnadsökningar beslutat höja avgifterna och hyrorna med 2 %.

HSB norr har bytt betalrutiner vid årsskiftet

Du har redan fått ett informationsblad från HSB om detta. Om du använder autogiro för att betala så fungerar detta inte från och med december i år (2019).
Om du inte har info-bladet kvar – ring HSB norr på telefon 010-303 20 00.

Föreningens stadgar finns i portalen

Om du har funderingar eller planer på att bygga om eller renovera ska du läsa stadgarna samt den information vi har på vår webbplats innan du börjar då du kan behöva söka styrelsens tillstånd för det du tänkt göra.

Felanmälningar och frågor

Du alltid kan nå oss i styrelsen genom att ringa eller sms:a till vår områdesmobil: 070 - 244 4598
eller mejla styrelsen@karnan.ac.se
Akuta fel efter kontorstid: Securitas 090 – 77 69 50
Icke akuta fel: kontakta först styrelen via mobilnumret ovan. Därefter, på kontorstid, ring HSB norr på 010 – 303 2000, eller använd felanmälningsformuläret på HSB norrs webbplats.

Inre fonden måste avvecklas

Sedan många år görs inga avsättningar till den inre fonden. Några medlemmar har ändå fortfarande pengar kvar på inre fonden.
Om du ska tapetsera om eller köpa en ny kyl och har pengar i den inre fonden ska du absolut använda dessa medel. Du betalar själv för det du köper och får sedan mot uppvisande av kvitto ut motsvarande summa från ditt konto i inre fonden.

Felparkerade cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar får inte stå i trapphusen. Orsaken är den rökutveckling som sker i händelse av brand och att inte alla våra trapphus har rökgasluckor. Brandrök kan utgöra en allvarlig hälsorisk om det börjar brinna.
Cyklar ska förvaras i respektive förråd eller tas in i den egna bostaden om de inte kan lämnas ute.
Cyklar ska inte heller parkeras i andra utrymmen än i cykelförråd, t ex garage.

Cykelrumsrensning påbörjas hösten 2020

Om du har en eller flera cyklar eller sparkar eller annat i något av föreningens cykelförråd vill vi att du så snart som möjligt tydligt märker upp din cykel med namn och adress.
Vi gör detta för att vi hört och sett att cyklar förvaras där de inte ska vara och att några medlemmar klagat på att de inte kan få in sin cykel i det förråd dit deras nyckel går.
Det har gått några år sedan förra rensningen så det är dags igen. Och om du vet med dig att du är ägare till något som står i något av våra gemensamma cykelförråd, något som du helst vill bli av med? Då får du väldigt gärna informera oss om det. Sätt en tydlig lapp på cykeln (eller vad det är) så tar vi hand om det.
Endast cyklar som används ska förvaras i våra gemensamma förråd.

Gula plastslangar/stuprör

Under arbetet med terrasserna har gula plastslangar använts som temporär ersättning för de stuprör som byttes ut. Om du är intresserad av att köpa några meter av dessa så är du välkommen med information om vem du är och hur många meter du vill köpa (ca inköpspris). Ingen får allt utan det fördelas mellan intresserade. Om det behövs kommer vi att lotta ut slangarna.

/Styrelsen


Medlemsmötet 20/2 

Alla är varmt välkomna till ett medlemsmöte i Ersboda Folkets Hus. Huvudpunkten på programmet är kommunikation inom föreningen.  mötet kommer även tips att ges om hur en motion kan skrivas. Det bjuds på enklare fika. 

Motioner till årsmötet måste lämnas in senast 29/2 

Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner till stämman. De ska lämnas in i skriftlig form. Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste anmäla detta till styrelsen. Detta kallas för att motionera. Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig. Är skrivelsen oklar är det i stället styrelsens ansvar att förhöra sig om vad medlemmen menar, och hjälpa till med att formulera om skrivelsen inför stämman. 

Årsstämma prel 14/6 

Styrelsen har inte bestämt exakt datum för årets stämma än, men sannolikt blir det den 14 juni. Kallelse kommer att skickas ut i god tid (i enlighet med vad stadgarna föreskriver). 

 

Datum för vårens styrelsemöten 
22/124/224/34/5 

Viktigt att veta för dig som tänker renovera eller bygga om att veta eftersom vi måste få in din begäran om styrelsens tillstånd att genomföra t ex en badrums- eller köksrenovering måste vara styrelsen till handa senast en vecka innan styrelsemötet. Annars finns risken att vi inte hinner behandla ärendet i tid. 

Pubkväll 20/3 

Trivselgruppen kommer att handla och ställa allt i ordning och ta hand om disken efteråt. Allt du behöver göra är att anmäla till Kjell-Erik att du tänker komma och sen dyka upp och ha trevligt med ett antal grannar en stund. Lämpliga drycker och blandat snacks kommer att finnas. Det kan hända att vi leker lite.  
Sista anmälningsdag 13/3 till kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se eller lapp i hans brevlåda på Ostvägen 147. 

Vårens städdagar kommer preliminärt att äga rum under vecka 20 

Närmare besked lämnas senare. Men som förra våren blir det två städkvällar. Och om tillräckligt intresse finns planerar vi för en planteringskväll i juni.

<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin