BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > + NYHETSARKIV > MAJ 2019

MAJ  2019

Vårstädning 7 maj och 9 maj

Tisdag den 7/5 börjar vi att tillsammans göra vårfint i kvarteret. Vi krattar, sopar, gräver i rabatter och oljar plank. På stora gården kommer det att serveras grillad korv med tillbehör. Alla är varmt välkomna. De som inte kan vara med den 7/5 är välkomna torsdag den 9/5. Då blir det lite enklare. Men det kommer att finnas redskap och lite enklare fika.
Oljningen av planken tror vi kommer att ta mer tid. Om du är intresserad av att hjälpa till med att få alla våra plank oljade i år får gärna anmäla detta till någon i styrelsen: Ring/sms:a 070 244 4598 eller mejla: styrelsen@karnan.ac.se

Årsstämma 3 juni 2019

Efter problem att hitta ett datum som fungerar har styrelsen bestämt att stämman kommer att äga rum 3 juni. Formell kallelse delas ut tre (3) veckor innan.

Nästa styrelsemöte 23/5

Äger rum den 23 maj. Om du har frågor du vill att styrelsen ska behandla vill vi helst ha in dessa senast en vecka innan.

Gnäll från styrelsen – månadens tistlar

Denna månad får ni som sköter er stå ut med att det blir en del gnäll från styrelsen här i Kärnan-bladet. Men vi har verkligen anledning att gnälla och skälla.

Ändring av skyddsräcken

Vi har noterat att det gjorts förändringar av de skyddsräcken som måste vara monterade för er egen säkerhet – tills renoveringen är klar. Hål får inte vara så stora att det uppstår risk för att man kan ramla ut genom dem. Om ni får en tillsägelse från styrelsen att rätta till det ni gjort så hoppas vi att ni genast gör det. Det är er säkerhet vi tänker på.

Klättra inte mellan våningar och upp på taken på utsidan av husen

Vi har sett – och har bildbevis – på att minst en person klättrat på tak – utan skyddsutrustning. Föreningen har visserligen försäkringar, men vad hjälper det om någon ramlar ner? Ser du något som behöver göras på ett tak ska du höra av dig direkt till styrelsen eller till HSB norr.
Ring 070-244 45 98 på dagtid. Då når du någon i styrelsen. Du kan även mejla styrelsen@karnan.ac.se

För mycket och för snabb trafik inne i kvarteret

Från flera medlemmar har styrelsen fått höra att det är några som kör för fort och slarvigt inne i kvarteret. Vi har själva noterat att en del bilkörning orsakat onödiga skador på gräsmattor. Måste ni köra in på gårdarna så ska det ske i krypfart. Och bilen ska vara på asfalten. SÄNK hastigheten! Tänk på att det bor en hel del barn, vuxna och djur i kvarteret. De har företräde framför alla fordon.
Du får gärna skriva upp registreringsnummer och när det hände och skicka informationen till styrelsen så att vi kan kontakta den som gjort fel:
Ring/sms:a 070-244 45 98    eller mejla: styrelsen@karnan.ac.se

Sortera bättre – eller så måste vi avstå helt från återvinning

Under det senaste året har vi många gånger sett hemska exempel på felaktig sortering av sopor i återvinningsrummet. En del finns dokumenterat. Vi har försökt informera om vad som gäller men vi ser ingen förbättring. Med detta Kärnan-blad delas ett informationsblad från Ragn-Sells ut. Läs det noga och sortera rätt. Vi kommer att kalla till extra medlemsmöte om detta problem.

Fortsatt renovering av altaner

Så fort som möjligt (datum kan idag inte anges) kommer resten av altanerna på bottenvåningarna att renoveras. Och en del saker som inte blev korrekt gjorda i fjol kommer att rättas till.

Fortsatt renovering av terrasserna

Vi hoppas att vi snart kan ge mer information om exakt när olika delar av renovering av terrasserna kommer att ske. Det fortsatta arbetet kommer att omfatta bland annat en del borrning för att kunna montera grövre stuprör, behandling av alla betonggolv (balkonger) med våtspärr och målning. Mellanväggar mellan balkonger kommer också att målas. Det senare gäller även marklägenheterna. När allt underarbete är gjort kommer montering av de nya balkonglådorna att göras.

Beslut om husbilsplatser

Numera får endast de tre parkeringsplatserna närmast Ostvägen användas för parkering av husbilar. De som tidigare hyrt platser som nu, vid kontrollmätning, visat sig vara för små har fått byta till dessa platser. Om någon fler önskar hyra plats för husbil får denne ställa sig i kö för detta. Antalet husbilsplatser är oförändrat.

Djurhållning

Styrelsen har för avsikt att ta fram riktlinjer (i enlighet med gällande lagar) för hur burar och inhägnader utanför respektive bostadsrätt kan få se ut. Detta för att upprätthålla trivseln i vårt kvarter.

Gemensam städning i garaget

Det har kommit ett förslag från en medlem att en del av städningen i garaget kan göras av de som parkerar där – efter fysisk förmåga. Styrelsen ser positivt på förslaget. Mer information kommer.

Månadens ros

Går till de personer som sorterar sina sopor korrekt och som själv tar med sina grovsopor till de återvinningscentraler där man får lämna grovsopor. Ni bidrar till en bättre miljö och ett minskat resursslöseri.

...

 


<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin