BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > APRIL 2021

APRIL 2021

Fönsterprojektet

Styrelsen jobbar just nu tillsammans med några personer från HSB norr för att fatta beslut om fönsterprojektet. Något medlemsmöte kommer inte att vara möjligt på grund av Corona-pandemin. I stället kommer alla medlemmar att få information skriftligt. Alla medlemmar kommer också att kunna ställa frågor om projektet.

Föreningens årsmöte 27 maj

På grund av den fortfarande pågående Corona-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom poströstning. Formell kallelse och allt nödvändigt material kommer att skickas ut i enlighet med vad våra stadgar föreskriver.

Vintern är snart slut och våren är på väg

Det innebär att bortsopning av det grus som spritts ut påbörjats. Cykelställen ska ställas ut inom kort.
Du har säkert sett en del av de skador som uppstått under vintern. En del som hittills varit osynliga tinar fram. Det är skador på gräsmattor, buskar, mm. En del av dessa skador har orsakats av snön och andra av de som utfört snöröjningen.

Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper?

Om du vill vara lite mer aktiv i föreningen hoppas vi att du hör av dig till någon av oss. Information om vilka i styrelsen som håller i varje arbetsgrupp sitter anslagen på anslagstavlorna i trapphusen, i soprummet och i Kvartersgården.

Rensning av cykelförråd

Vi har rensat ut omärkta cyklar mm för över 3 mån sedan från cykelförråden. Dessa kommer nu transporteras bort under veckan 19-23/4. Om du saknar något kan du höra av dig till Kjell-Erik Jönsson innan 16/4. Vi har trångt i flera cykelförråd, där finns märkta cyklar mm som inte ser ut att vara använda på många år. Plocka gärna bort dem så blir förråden lättare att nyttja.

Bockar som blockerar

För att försöka få ner mängden onödig trafik och därmed förbättra utemiljön inom området har vi snickrat ihop några bockar. Dessa har ställts ut på strategiska platser. Bockarna är lätta att flytta de gånger nödvändiga transporter behöver göras. Hindren skall placeras så postbudet, barnvagnar, cyklar etc skall kunna passera. I vår kommer stenar placeras ut för att minska sönderkörning av gräsytor.

Hobbyrummet

I bortre änden av garaget i stora terrasshuset finns ett hobbyrum. Den som vill använda detta kan få tillgång till lokalen (får kvittera ut en nyckel). När man gör det blir man också ansvarig för att hålla ordning i lokalen.
Alla verktyg i lokalen är antingen donerade av någon medlem eller så ägs de av medlemmar som idag har nyckel. Föreningen kan inte utrusta lokalen med verktyg.
Du som vill använda hobbylokalen kan höra av dig till Kjell-Erik Jönsson. Vi behöver några som vill tänka till om användningen av lokalen. Samma kontaktperson.

Månadens rosMånadens ros

Går till Bo Persson som året runt bidrar till olika förbättringar inom vår förening.

/Styrelsen

 


<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin