BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > APRIL 2021

APRIL 2021

Fönsterprojektet

Styrelsen jobbar just nu tillsammans med några personer från HSB norr för att fatta beslut om fönsterprojektet. Något medlemsmöte kommer inte att vara möjligt på grund av Corona-pandemin. I stället kommer alla medlemmar att få information skriftligt. Alla medlemmar kommer också att kunna ställa frågor om projektet.

Föreningens årsmöte 27 maj

På grund av den fortfarande pågående Corona-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom poströstning. Formell kallelse och allt nödvändigt material kommer att skickas ut i enlighet med vad våra stadgar föreskriver.

Vintern är snart slut och våren är på väg

Det innebär att bortsopning av det grus som spritts ut påbörjats. Cykelställen ska ställas ut inom kort.
Du har säkert sett en del av de skador som uppstått under vintern. En del som hittills varit osynliga tinar fram. Det är skador på gräsmattor, buskar, mm. En del av dessa skador har orsakats av snön och andra av de som utfört snöröjningen.

Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper?

Om du vill vara lite mer aktiv i föreningen hoppas vi att du hör av dig till någon av oss. Information om vilka i styrelsen som håller i varje arbetsgrupp sitter anslagen på anslagstavlorna i trapphusen, i soprummet och i Kvartersgården.

Rensning av cykelförråd

Vi har rensat ut omärkta cyklar mm för över 3 mån sedan från cykelförråden. Dessa kommer nu transporteras bort under veckan 19-23/4. Om du saknar något kan du höra av dig till Kjell-Erik Jönsson innan 16/4. Vi har trångt i flera cykelförråd, där finns märkta cyklar mm som inte ser ut att vara använda på många år. Plocka gärna bort dem så blir förråden lättare att nyttja.

Bockar som blockerar

För att försöka få ner mängden onödig trafik och därmed förbättra utemiljön inom området har vi snickrat ihop några bockar. Dessa har ställts ut på strategiska platser. Bockarna är lätta att flytta de gånger nödvändiga transporter behöver göras. Hindren skall placeras så postbudet, barnvagnar, cyklar etc skall kunna passera. I vår kommer stenar placeras ut för att minska sönderkörning av gräsytor.

Hobbyrummet

I bortre änden av garaget i stora terrasshuset finns ett hobbyrum. Den som vill använda detta kan få tillgång till lokalen (får kvittera ut en nyckel). När man gör det blir man också ansvarig för att hålla ordning i lokalen.
Alla verktyg i lokalen är antingen donerade av någon medlem eller så ägs de av medlemmar som idag har nyckel. Föreningen kan inte utrusta lokalen med verktyg.
Du som vill använda hobbylokalen kan höra av dig till Kjell-Erik Jönsson. Vi behöver några som vill tänka till om användningen av lokalen. Samma kontaktperson.

Månadens rosMånadens ros

Går till Bo Persson som året runt bidrar till olika förbättringar inom vår förening.

/Styrelsen

 


<| TOPP| >

Nyheter


JUNI 2021
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • Årsstämman
 • Kommande möten
 • Områdeskontoret
 • Fönsterprojektet
 • Laddstolpar
 • Carport
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • Lagning av gräsmattor
 • En lyckad städdag den 25 maj
 • Brandskyddskurs
 • Spontangrillning
 • Olja in plank och staket
 • Flaggning i vår förening
Läs mer här  ->

Påminnelse om Årsstämman

Kom ihåg att lämna in din poströst till årsstämman! Senast den 26 maj kl 19:00 ska du lämna din poströstsedel i förslutet kuvert enligt instruktionerna du fick i din brevlåda i början på maj.

Alla dokument finns att läsa under "Mitt HSB" som du loggar in på här: hsb.se/norr    Väl inne på Mina sidor går du till /Dokument/ och väljer mappen /HSB Brf Kärnan i Umeå/ och därefter /Årsstämma för 2020/

På gång


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 aug. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta.
Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin