BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___APRIL_2021

APRIL 2021

Fönsterprojektet

Styrelsen jobbar just nu tillsammans med några personer från HSB norr för att fatta beslut om fönsterprojektet. Något medlemsmöte kommer inte att vara möjligt på grund av Corona-pandemin. I stället kommer alla medlemmar att få information skriftligt. Alla medlemmar kommer också att kunna ställa frågor om projektet.

Föreningens årsmöte 27 maj

På grund av den fortfarande pågående Corona-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom poströstning. Formell kallelse och allt nödvändigt material kommer att skickas ut i enlighet med vad våra stadgar föreskriver.

Vintern är snart slut och våren är på väg

Det innebär att bortsopning av det grus som spritts ut påbörjats. Cykelställen ska ställas ut inom kort.
Du har säkert sett en del av de skador som uppstått under vintern. En del som hittills varit osynliga tinar fram. Det är skador på gräsmattor, buskar, mm. En del av dessa skador har orsakats av snön och andra av de som utfört snöröjningen.

Vill du vara med i någon av våra arbetsgrupper?

Om du vill vara lite mer aktiv i föreningen hoppas vi att du hör av dig till någon av oss. Information om vilka i styrelsen som håller i varje arbetsgrupp sitter anslagen på anslagstavlorna i trapphusen, i soprummet och i Kvartersgården.

Rensning av cykelförråd

Vi har rensat ut omärkta cyklar mm för över 3 mån sedan från cykelförråden. Dessa kommer nu transporteras bort under veckan 19-23/4. Om du saknar något kan du höra av dig till Kjell-Erik Jönsson innan 16/4. Vi har trångt i flera cykelförråd, där finns märkta cyklar mm som inte ser ut att vara använda på många år. Plocka gärna bort dem så blir förråden lättare att nyttja.

Bockar som blockerar

För att försöka få ner mängden onödig trafik och därmed förbättra utemiljön inom området har vi snickrat ihop några bockar. Dessa har ställts ut på strategiska platser. Bockarna är lätta att flytta de gånger nödvändiga transporter behöver göras. Hindren skall placeras så postbudet, barnvagnar, cyklar etc skall kunna passera. I vår kommer stenar placeras ut för att minska sönderkörning av gräsytor.

Hobbyrummet

I bortre änden av garaget i stora terrasshuset finns ett hobbyrum. Den som vill använda detta kan få tillgång till lokalen (får kvittera ut en nyckel). När man gör det blir man också ansvarig för att hålla ordning i lokalen.
Alla verktyg i lokalen är antingen donerade av någon medlem eller så ägs de av medlemmar som idag har nyckel. Föreningen kan inte utrusta lokalen med verktyg.
Du som vill använda hobbylokalen kan höra av dig till Kjell-Erik Jönsson. Vi behöver några som vill tänka till om användningen av lokalen. Samma kontaktperson.

Månadens rosMånadens ros

Går till Bo Persson som året runt bidrar till olika förbättringar inom vår förening.

/Styrelsen