BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___AUGUSTI-SEPTEMBER_2020

AUGUSTI-SEPTEMBER 2020

37 medlemmar …

… får inget mejl när det finns ny information till Brf Kärnans medlemmar i HSB-portalen. Det tycker styrelsen är tråkigt.

-          Nyheter anslås på föreningens webbplats och i skyltskåp på soprumsvägg.

-          Kärnan-bladet kommer att finnas tillgängligt i en tydligt märkt brevlåda inne i soprummet för den som inte kommer åt portalen.

Från Årsstämman i juni 2020

Rätt bra deltagarantal med tanke på alla restriktioner pga Covid-19. Vi bokade en stor lokal i Ersboda folkets hus för att kunna hålla rätt avstånd. Dessutom är vi medlemmar i föreningen Ersboda folkets hus, så när vår lokal var för lite kändes det som rätt altenativ att boka där. Och det är rätt nära dit. Protokollet är tillgängligt i HSB-portalen. Vi kan också ha något utskrivet ex med oss på onsdagskvällarna.

Kameraövervakning av vårt garage och vår parkering

Kommer att installeras inom kort. Vi väljer att göra det nu innan något otäckt kanske händer i vårt kvarter. Ingen kommer att sitta och titta på det kamerorna registrerar – utom när något hänt. Därför kommer det att bli viktigt att den som ser något misstänkt eller en morgon ser skador på ett eller flera fordon genast informerar styrelsen via vår telefon eller mejl så att vi kan notera tidpunkt och spara videon om den behöver skickas till polisen till exempel.

Rapport från Trädgårdsgruppen

Vi har i sommar planterat jordgubbar och rabarber i några pallkragar i ”Dungen”. Tanken är att det nästa år ska bli lite bär så att alla kan få smaka. Rabarbern har vuxit bra och det är helt okej att redan nu förse sig med några stjälkar. Vi har även planterat några bärbuskar. Och tanken med dem är också att vi som bor här ska kunna få plocka lite och njuta.

Vi har också beställt hjälp av en medlem att såga ner några trädgrenar som antingen skymde gatubelysning eller var i vägen för de som cyklar. Resultatet blev bra även om det återstår att köra bort grenarna som kapades bort.

Renovering av garaget

Börjar nu. Under veckoslutet 5-6 september ska alla som har parkeringsplats i garaget städa bort allt löst på sina platser och under vecka 37 kommer väggarna att tvättas för att kunna målas. Information om var bilarna ska stå när de inte kan vara i garaget kommer att anslås. Vecka 38 kommer väggarna att målas. Var väldigt uppmärksam på vad som händer. Och hör av er till Styrelsen@brfkarnan.se eller till vår mobil 070-244 4598 om du behöver mer information.
Arbetet leds av Bosse.
Den första oktober startar den sista delen av det planerade arbetet. Då kommer ny information om tillfälliga parkeringsregler och tillfälliga parkeringsplatser.

Extra årsstämma 20 oktober

Styrelsen vill informera om att den vill kalla till en extra årsstämma. Orsaken är att vi i efterhand noterar att förslaget om arvoden och ersättningar innebar en kraftig höjning av arvoden för extra arbetsinsatser, från 150kr per timme till 200kr per timme, vilket vi anser vara en för stor höjning.

Denna extra årsstämma kommer att äga rum den 20 oktober. NOT: Nytt datum blir onsdag den 25 november då valberedningen vill ha mera tid på sig. Formell kallelse kommer. Om medlem har annat ärende som man vill ta upp på denna extra årsstämma ombeds denne snarast (gärna före 15/9) vända sig till styrelsen.

Medlems- /Informationsmöte om projekt fönsterbyte

Styrelsen har beslutat att fönsterbyten ska ske. I samband med detta är det troligt att vi även byter lägenhetsdörrar till lägenheterna i terrasshusen (ej bytta sen husen byggdes). Den enkät som delades ut i fjol gav oss en rätt bra bild av vad ni vill ha. Datum för medlemsmöte kommer senare.

Då kommer mer detaljerad information och tidsplan. Bygglov kommer att sökas för att få göra vissa ändringar av till exempel fönsterbågarnas färg och ett gemensamt bygglov för inglasning. Det senare med en specifikation av inglasningens utseende.

Kommande styrelsemöten

Styrelsen planerar att ha styrelsemöten: 22 september, 27 oktober, 26 november samt 17 december. Styrelsens möten under första halvåret 2021 kommer att beslutas vid decembermötet

Sommarens spontangrillning och garden party

Vi hade otur med val av datum för dessa arrangemang. När det så blev dags för vårt garden party så såg det först lovande ut – men sen började det åska och regna ganska rejält så bara en handfull vågade sig ut.

Blanketter för …

… uttag ur fond för inre underhåll och för att begära tillstånd för renovering mm finns att hämta i portalen. Om du inte kan logga in i portalen – hör av dig till styrelsen så hjälper vi dig. Både vi och HSB norr föredrar att våra medlemmar använder rätt blanketter och formulär.

Områdeskontoret …

… kommer att fortsätta vara öppet på onsdagskvällar, kl. 18.30 – 19.30. Så länge covid19-pandemin pågår finns vi i vicevärdskontoret i Kvartersgården. Kom gärna förbi och prata med oss. Minst en av oss sitter där varje onsdagskväll för att vara tillgängliga.

 Månadens ros
Månadens ros

En jättebukett av de allra vackraste rosor till de personer ur föreningen som höll ordning ute på gårdarna när balkonglådorna byttes ut.

Bilar kör för mycket och för fort …

… inne i vårt kvarter. Denna sommar har mängden biltrafik varit oacceptabelt hög.

Vi vill påminna om att biltrafik inne i kvarteret ska ske i minsta möjliga utsträckning. Och bilförare måste tänka på att köra sakta och försiktigt så att barn och andra kan vistas ute utan fara. Vårt kvarter ska, så långt det är möjligt, vara bilfritt.

Tar du hem hantverkare ska du informera dem om våra regler och se till att de ställer sitt fordon på asfalten och inte på gräsmattor. Vi förstår att hantverkare kan behöva ha sin bil och verktyg nära till hands. Informera gärna styrelsen i förväg om aktuella datum för renovering så att vi kan se till att det finns framkomlighet för utryckningsfordon (t ex ambulans).

Hinder kommer att placeras ut.

Parkeringsplatser

Om du vill säga upp den parkeringsplats du hyr så gör du det helst via ”Mina sidor” på HSB:s webbplats. Du måste logga in. Inloggning sker enklast med Bank-id. Du kan få användarnamn och lösenord från HSB om du inte vill använda bank-id. Det är enbart medlemmar i HSB norr som dessutom bor i Brf Kärnan som kan logga in i vår portal. Och den enda som kan ändra innehåll på dina sidor är du.
Vill du köa för att få hyra en parkeringsplats måste du göra det via ”Mina sidor”. Du får då möjlighet att se var i kön du står.
Vill du inte använda internet måste du ta med dig (eller posta) din kopia av kontraktet till HSB med information om vad du vill ändra (t ex säga upp parkeringsplats). Du kan alltid kontakta HSB norrs kundservice 010 – 303 2000 och beskriv ditt ärende. För att få tala med rätt person är det bra om du talar om att du är medlem i brf Kärnan i Umeå.

Ledigt förråd

I oktober blir ett förråd ledigt (4 kvm) under stora terrasshuset. Den som vill hyra anmäler intresse till styrelsen. OBS! Anmälan ska göras via e-post till Styrelsen@brfkarnan.se så att det inte blir någon diskussion om när anmälan kom in.

Lägenhetsnummer

Din bostad har två olika lägenhetsnummer. Det ena är det nummer som HSB gav varje lägenhet när föreningen var ny och de första hyresgästerna flyttade in. I vår förening går dessa från 1 till 105. Hela lägenhetsnumret innehåller även information om vilken förening vi är – även det ett nummer.
Någon bor i 52-3241-1-12-1. Det är lägenhet 12 i vår brf - som bara haft en ägare hittills.
En annan har kanske haft 17 ägare? Då ska den sista siffran vara 17 och den näst sista är lägenhetsnumret. Alla lgh-nummer börjar 52-3241-1-.

När du vill renovera din lägenhet eller av annan orsak blir tillfrågad om ditt lägenhetsnummer av någon i styrelsen eller från HSB norr så är det alltid HSB-numret vi vill veta.

Det andra numret, som består av fyra (4) siffror, kommer från Lantmäteriet. Hur de numrerar finns det information om på https://www.lantmateriet.se/lagenhetsregistret . Och för den som vill veta ännu mer finns en pdf som är 11 sidor lång på https://www.lantmateriet.se/globalassets/fastigheter/fastighetsinformation/instruktioner_lagenhetsnumrering.pdf . Det lägenhetsnumret hjälper bland annat de som delar ut post att lämna rätt post till rätt lägenhet.

Månadens tistel

… till de som inte kan skilja mellan olika sorters förpackningar i soprummet. En sådan får även de som inte viker ihop kartonger så att sopkärlen blir överfulla på en gång. Ni gör sopåkarnas jobb besvärligt.

Det finns information på skyltar ovanför varje grupp av tunnor som står längs väggarna. Kom ihåg att de flesta tunnorna är avsedda för förpackningar som tillverkarna har returansvar för.

Och så påminner vi om att kuvert, magasin i plastpåsar och kassar mm INTE ska läggas tunnorna som är avsedda för tidningspapper.

Om du inte orkar sortera är det bättre att du slänger soporna i kärlen för det som kallas rest-sopor. Då bränns de och blir till värme.

Miljöpolicy

Styrelsen har antagit en miljöpolicy. Den kommer att publiceras på brf Kärnans webbplats.

Cykelförrådsrensning

Senare i höst och i vinter kommer vi att göra en rensning i cykel- och barnvagnsförråden.

Om du vet med dig att du har någon cykel (eller något annat*) stående som du eller din familj inte använder så ber vi dig att redan nu fundera på om du ska sälja den, eller ge bort den eller skrota den innan vi börjar rensa.

Mer information kommer senare.  Fortsätt gärna cykla så länge vädret tillåter.

Inga cyklar eller barnvagnar i trapphusen!

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara cykel, barnvagn eller rullator i trapphusen. Inte ens om man ställer den under en trapp. Detta har med våra försäkringar och den fara dessa föremål kan utgöra vid brand att göra.

Cyklar ska stå i cykelställ – eller i cykelförråd då de inte används.
Barnvagnar får förvaras i barnvagns-förråd (ibland är det lika med cykelförråd).
För rullator finns ingen uttalad förvaring utom i ägarens bostad.