BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > April 2022

April 2022

El-bilsladdning

Med anledning av de tre inkomna önskemålen om laddplats i garaget kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget i den första etappen. Vi avvaktar med att installera laddplatser utomhus eftersom inget intresse inkommit om detta.
Angående fjärrstyrda motorvärmare fick vi betydligt färre ansökningar än vad tidigare enkät visat. Endast 6st. Vi avvaktar därför med fjärrstyrda motorvärmare tills vi får fler intresserade. Ansökningsformuläret på hemsidan ligger kvar och föreningen kommer göra ny ansökan hos Naturvårdsverket för att säkerställa att vi kan få bidrag på eventuella platser utomhus.
För att anmäla sig för en laddplats/fjärrstyrd motorvärmare, skriv till styrelsen@brfkarnan.se eller gå in på vår hemsida, alternativt denna länk https://u.to/u7INHA

Årsstämma 2022

Vi påminner om planerad årsstämma 9 juni 2022 kl 19:00. Boka in datumet. Kallelse och årsmöteshandlingar delas ut senare.

Takskada Ostvägen 85-95

Vi har drabbats av en skada på taket i längan 85-95. Läckage har uppstått vid fästen för snörasskyddet. Takfirma är vidtalad och arbetena är påbörjade.

Cykelrensning och cykelförråd

Vi behöver fortsätta rensa ut i cykelförråden. Påminner om att ni som har cyklar och sparkstöttingar som inte används behöver ta bort dessa. Behöver ni hjälp med att ta bort dem meddela styrelsen, styrelsen@brfkarnan.se eller områdestelefonen 070-244 45 98.

Cykelförrådet på gården 73-99 har två ingångar. Låset på ingången som vetter mot cykelvägen kommer att bytas så att även boende på gården 101-121 kan nyttja den cykelförvaringen.

Översyn skyddsrum

Som vi tidigare meddelat håller vi på att göra en översyn av våra skyddsrum. Det är något styrelsen ansvarar för att göra löpande men med det läget som råder gör vi nu en större översyn. Det arbetet pågår. I dagsläget finns det inga indikationer på att skyddsrummen kommer behöva användas.  

Till er medlemmar vill vi rikta en uppmaning att göra en vårrensning av förråden. Skulle behovet av skyddsrummen uppstå ska de rensas och iordningställas inom 48 timmar. Det innebär att förråden då ska tömmas. Detta gäller förråden i garaget (mittemot snickeriet ) samt förrådet och cykelrummet på Ostv. 101-121.  

Vårstädning

Trädgårdsgruppen planerar för sedvanlig vårstädning till i mitten av maj. Datum anslås så snart  vi ser hur det torkar upp.

Pallkragsodling

Vi planerar en informationskväll om pallkrageodling, info på hemsida och anslag när vi har klart med informatör och datum.

Städning garaget

Ny städning stundar i garaget. Sopa era platser och lägg gruset i utställda plåthinkar. Ni som har oljefläckar o dyl. på era platser är ansvariga att ta bort dessa. Även angränsande områden. Behöver vi leja för sanering av en plats går räkningen till kontraktsinnehavaren.


<| TOPP| >

Nyheter


Juni/Juli 2022
 • El-bilsladdning i garaget
 • Översyn skyddsrum
 • Cykelförråd
 • Översyn ventilation och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Påminnelse till marklägenheterna
 • Områdeskontoret sommarstängt
 • IT-kompetens sökes
 • Utebelysning
 • Spontangrillning 
 • Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse
 • Sopkorgar i garaget

Läs mer här  ->

Trevlig sommar till alla boende önskar styrelsen för brf Kärnan.

 


Rapport från Årsmötet 9 juni 2022
 • Valda representanter vid årsmötet
 • Nästa styrelsemöte
 • Vi söker dig som vill delta i en arbetsgrupp

På gång


Ostv 147 problem frånluftsventilation

220627: Problem med frånluftsventilationen i Ostv 147. Felanmält och ska åtgärdas av Grubbe Ventilation så snart som möjligt.


Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är den 22 augusti. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin