BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > Augusti 2022

Augusti 2022

Utflykt

Utflykt till rymdlekparken vid Ersängs fotbollsplan. Samling 4/9 kl 09:00 vid gamla tennisplanen. Tipspromenad dit, priser för barnen. Utflykten är för både vuxna och barn. Beräknat avslut 11:00.

Trädgårdsdag

Liksom ifjol har vi en trädgårdsdag för att hålla vårt område fint samt träffas och umgås med grannar. Vi ses den 17/9 kl. 11.00 vid traktor-garaget. Arbetet avslutas vid 13-tiden med korv, kaffe, kakor samt en historisk kubbmatch för hågade.  
Trädgårdsgruppen kommer att dela ut en del arbetsuppgifter. Ta gärna med egna redskap för ogräsrensning.
Det kommer också att finnas en liten container för trädgårdsavfall. Får även användas för gräs och småkvistar och sånt smått från radhusens trädgårdar.

Rapport från slutbesiktning

Besiktning av fönster är nu genomförd i alla hus. Ett antal mindre synpunkter noterades och kommer att åtgärdas kommande veckor.  
Återstår besiktning av dörrar i stora terrasshuset, vilket vi hoppas ska genomföras så snart som möjligt.
Har ni frågor eller synpunkter kring fönsterbytet, maila projektledare pierre.wiklund@hsb.se

OVK och ventilationsfrågor

OVK utförs av Grubbe Ventilation för Ostv 73-139, där ventilationen redan injusterats av Energiretur.  
För Ostv 141-149 utförs både injustering och OVK av WSP, som påbörjar sitt arbete måndag 5/9. Aviseras i brevlådorna.

Trädborttagning

Som meddelats i tidigare Kärnanblad kommer ett antal björkar att tas bort. De står för nära husen och har blivit för stora. Tyvärr upptäcktes även sjuka aspar plus en skadad tall i dungen, dessa måste också tas bort för att undvika olyckor. De aktuella träden märks upp av trädgårdsgruppen.  
Plantering av nya träd och buskar genomförs våren -23.

Styrelsens planeringsdag

Vi återupptar nu arbetet med styrelsens planeringsdag, i år lördag 27/8 fm. Om du har någon utvecklingsfråga du vill vi ska ta upp, lämna gärna in till någon av oss eller maila – till styrelsemejlen. Vi vet att det är kort om tid men tar tacksamt emot era förslag.

Stickprovskontroll av avlopp

I enlighet med info på årsmötet har stickprovsfilmning av 3 avlopp gjorts. Någon dokumentation har vi ännu inte hunnit få. Besiktningsmannen sa att det såg okej ut. Han tipsade oss att regelbundet spola i köket med enbart hett vatten samt hålla efter (regelbundet rengöra) vattenlås och golvbrunnar. Detta är varje bostadsrättshavares ansvar.  

El-bilsladdning

Installationen av elbilsladdare i garaget är klar. I närtid kommer HSB att ordna en särskild kö till laddplats i garaget, som ni kan anmäla er till. Just nu måste du först ha garageplats för att sedan byta till laddplats. Platser finns i garaget för närvarande. Laddplatserna tas i bruk 1/10 2022. Vi vill påminna alla om att elbilsladdning på andra platser och på annat sätt än med laddbox är förbjudet. Både av säkerhets- och rättviseskäl.

Översyn skyddsrum

Genomgång av skyddsrum pågår. Ansvariga är Lillemor Dahlgren och Helen Hed. De behöver hjälp av ett par boende med det praktiska genomförandet av en städning av skyddsrumsförråden. Anmäl er via mail till styrelsen eller direkt till dem.

Planerade medlemsmöten

Vi planerar ett informationsmöte för nya medlemmar i månadsskiftet sept/ okt. Vi vill också flagga för ett möte för alla medlemmar, preliminärt 13/10 kl. 19.00 i Kvartersgården. Mer information kommer.

Parkering av tvåhjuliga motorfordon

Vi skall inte ha någon parkering inne på gårdarna. Lediga MC-platser finns i garaget. Inför nästa säsong planerar vi att märka upp för MC utomhus på asfaltytan till höger om ingången till soprummet.

Uteplatser i markplan

Ni som har felaktig lutning på era uteplatser kan kontakta Bengt-Göran Vestberg på Ostvägen 141 eller via styrelsemailen. Han ska kontakta Åbyns bygg angående felaktiga lutningar.
Mailadress till Brf Kärnan:  styrelsen@brfkarnan.se


<| TOPP| >

Nyheter


Augusti 2022
 • Utflykt 4/9
 • Trädgårdsdag 17/9
 • Rapport från slutbesiktning
 • OVK och ventilationsfrågor
 • Trädborttagning
 • Styrelsens planeringsdag
 • Stickprovskontroll av avlopp
 • El-bilsladdning
 • Översyn skyddsrum
 • Planerade medlemsmöten
 • Parkering av tvåhjuliga motorfordon
 • Uteplatser i markplan

 Läs mer här  ->


Juni/Juli 2022
 • El-bilsladdning i garaget
 • Översyn skyddsrum
 • Cykelförråd
 • Översyn ventilation och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Påminnelse till marklägenheterna
 • Områdeskontoret sommarstängt
 • IT-kompetens sökes
 • Utebelysning
 • Spontangrillning 
 • Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse
 • Sopkorgar i garaget

Läs mer här  ->

Trevlig sommar till alla boende önskar styrelsen för brf Kärnan.

 

På gång


Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är den 22 september. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin