BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > DECEMBER 2019

DECEMBER 2019

Avgifts- & hyreshöjningar

Styrelsen har på grund av väntade och meddelade pris- och kostnadsökningar beslutat höja avgifterna och hyrorna med 2 %.

HSB norr har bytt betalrutiner vid årsskiftet

Du har redan fått ett informationsblad från HSB om detta. Om du använder autogiro för att betala så fungerar detta inte från och med december i år (2019).
Om du inte har info-bladet kvar – ring HSB norr på telefon 010-303 20 00.

Föreningens stadgar finns i portalen

Om du har funderingar eller planer på att bygga om eller renovera ska du läsa stadgarna samt den information vi har på vår webbplats innan du börjar då du kan behöva söka styrelsens tillstånd för det du tänkt göra.

Felanmälningar och frågor

Du alltid kan nå oss i styrelsen genom att ringa eller sms:a till vår områdesmobil: 070 - 244 4598
eller mejla styrelsen@karnan.ac.se
Akuta fel efter kontorstid: Securitas 090 – 77 69 50
Icke akuta fel: kontakta först styrelen via mobilnumret ovan. Därefter, på kontorstid, ring HSB norr på 010 – 303 2000, eller använd felanmälningsformuläret på HSB norrs webbplats.

Inre fonden måste avvecklas

Sedan många år görs inga avsättningar till den inre fonden. Några medlemmar har ändå fortfarande pengar kvar på inre fonden.
Om du ska tapetsera om eller köpa en ny kyl och har pengar i den inre fonden ska du absolut använda dessa medel. Du betalar själv för det du köper och får sedan mot uppvisande av kvitto ut motsvarande summa från ditt konto i inre fonden.

Felparkerade cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar får inte stå i trapphusen. Orsaken är den rökutveckling som sker i händelse av brand och att inte alla våra trapphus har rökgasluckor. Brandrök kan utgöra en allvarlig hälsorisk om det börjar brinna.
Cyklar ska förvaras i respektive förråd eller tas in i den egna bostaden om de inte kan lämnas ute.
Cyklar ska inte heller parkeras i andra utrymmen än i cykelförråd, t ex garage.

Cykelrumsrensning påbörjas i början av 2020

Om du har en eller flera cyklar eller sparkar eller annat i något av föreningens cykelförråd vill vi att du så snart som möjligt tydligt märker upp din cykel med namn och adress.
Vi gör detta för att vi hört och sett att cyklar förvaras där de inte ska vara och att några medlemmar klagat på att de inte kan få in sin cykel i det förråd dit deras nyckel går.
Det har gått några år sedan förra rensningen så det är dags igen. Och om du vet med dig att du är ägare till något som står i något av våra gemensamma cykelförråd, något som du helst vill bli av med? Då får du väldigt gärna informera oss om det. Sätt en tydlig lapp på cykeln (eller vad det är) så tar vi hand om det.
Endast cyklar som används ska förvaras i våra gemensamma förråd.

Gula plastslangar/stuprör

Under arbetet med terrasserna har gula plastslangar använts som temporär ersättning för de stuprör som byttes ut. Om du är intresserad av att köpa några meter av dessa så är du välkommen med information om vem du är och hur många meter du vill köpa (ca inköpspris). Ingen får allt utan det fördelas mellan intresserade. Om det behövs kommer vi att lotta ut slangarna.

/Styrelsen


Medlemsmötet 20/2 

Alla är varmt välkomna till ett medlemsmöte i Ersboda Folkets Hus. Huvudpunkten på programmet är kommunikation inom föreningen.  mötet kommer även tips att ges om hur en motion kan skrivas. Det bjuds på enklare fika. 

Motioner till årsmötet måste lämnas in senast 29/2 

Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner till stämman. De ska lämnas in i skriftlig form. Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämma måste anmäla detta till styrelsen. Detta kallas för att motionera. Det finns inte något krav på hur motionen ska utformas för att vara giltig. Är skrivelsen oklar är det i stället styrelsens ansvar att förhöra sig om vad medlemmen menar, och hjälpa till med att formulera om skrivelsen inför stämman. 

Årsstämma prel 14/6 

Styrelsen har inte bestämt exakt datum för årets stämma än, men sannolikt blir det den 14 juni. Kallelse kommer att skickas ut i god tid (i enlighet med vad stadgarna föreskriver). 

 

Datum för vårens styrelsemöten 
22/124/224/34/5 

Viktigt att veta för dig som tänker renovera eller bygga om att veta eftersom vi måste få in din begäran om styrelsens tillstånd att genomföra t ex en badrums- eller köksrenovering måste vara styrelsen till handa senast en vecka innan styrelsemötet. Annars finns risken att vi inte hinner behandla ärendet i tid. 

Pubkväll 20/3 

Trivselgruppen kommer att handla och ställa allt i ordning och ta hand om disken efteråt. Allt du behöver göra är att anmäla till Kjell-Erik att du tänker komma och sen dyka upp och ha trevligt med ett antal grannar en stund. Lämpliga drycker och blandat snacks kommer att finnas. Det kan hända att vi leker lite.  
Sista anmälningsdag 13/3 till kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se eller lapp i hans brevlåda på Ostvägen 147. 

Vårens städdagar kommer preliminärt att äga rum under vecka 20 

Närmare besked lämnas senare. Men som förra våren blir det två städkvällar. Och om tillräckligt intresse finns planerar vi för en planteringskväll i juni.

<| TOPP| >

Nyheter


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


FEBRUARI 2020

Från rubrikerna:

  • Medlemsmöte torsdag 20/2 kl 19:00 på Ersboda FH
  • Motioner till årsmötet måste lämnas in senast 29/2
  • Årsstämma prel 14/6
  • Datum för vårens styrelsemöten
  • Pubkväll 20/3
  • Vårens städdagar V20

Läs mer här under Nytt från Kärnan ->

På gång


Styrelsemöten 2020

Styrelsen sammanträder nästa gång den 24 februari. Därefter 24/3 och 4/5.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.


191221: UPPDATERAT! Com Hem har under fredagen den 20:e december säkrat en muntlig överenskommelse med TV4. Det innebär att alla Com Hem- och Boxer-kunder kommer återfå TV4, C More samt vissa andra TV4-kanaler från och med helgen 21-22 december, så fort slutförhandlingarna är klara

191210: OBS! Då Com hem inte har kommit överens med Telia i omförhandling om nytt avtal att visa TV4 kanalerna, Sjuan, TV12, SF-Kanalen, Sportkanalen samt C-more kommer dessa att släckas ned from kl 23:59 den 10 december.
Som kompensation till kunderna kommer flera andra kanaler att visas gratis under tiden förhandlingarna pågår! Com hem lovar att göra allt för att så snart som möjligt komma överens med Telia om ett nytt avtal.


Prova på - Salsa 15 december

15 december kl 14–15:30 ordnar vi salsa-pröva-på tillsammans med Tråget. Inga förkunskaper krävs, vi testar lite grunder i salsa. Ta med skor lämpliga att dansa i samt vattenflaska. Anmälan senast 8 december till: kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se helst via mejl annars tel 070 633 05 20 – eller en lapp i Kjell-Eriks brevlåda Ostvägen 147.


 

Pepparkaksbak 8 december

Den 8 december kl 13-15 Pepparkaksbak för vuxna och barn och även vuxna utan barn som vill få lite julstämning. Anmälan senast 2 december till: kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se helst via mejl annars tel 070 633 05 20 – eller en lapp i Kjell-Eriks brevlåda Ostvägen 147.


Medlemsmöte 26 november

Alla boende i BRF Kärnan hälsas välkomna till medlemsmöte tisdag den 26 november kl 19:00 på kvartersgården. Information bl.a. om terasserna och planer för fönsterbyten. Om du har frågor får du gärna skicka in dessa i förväg till styrelsen@karnan.ac.se


 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin