BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > December 2021

December 2021

Kontaktuppgift till vår försäkringsrådgivare
Som medlemmar kan vi ringa Ulrik om vi har frågor kring vad som gäller i vår bostadsrättsförsäkring.
Ulrik Rydstedt, Proinova, 070-3404005 (vardagar kl 08-17). 
 
Nytt passersystem i garaget
Fr o m 21-12-20 har vi nytt passersystem i garaget. Parallellt är det gamla i funktion dec månad ut. Separat info kring nya taggar mm finns uppsatt på utgångarna från garaget.

Informationskanaler inom brf Kärnan
Primära informationskanaler är “mitt hsb”, dokument, samt föreningens hemsida “brfkarnan.se”. Logga in via hsb.se/norr med bank-ID eller lösenord, gå till mina sidor/min profil, lägg in din e-postadress, markera längst ner att du vill ha avisering, spara ändringarna.  
Då får du ett mail när det finns nya dokument att ta del av, via mitt hsb eller brfkarnan.se

 •  Kärnanbladet publiceras (ca 10 nr/år) digitalt på mitt hsb eller hemsidan, samt i pappersform i brevlådan i soprummet. 
 •  Huvudanslagstavlan är på insidan i soprummet. Mer stadigvarande info sätter vi även upp på anslagstavlor i terrasshusens trapphus.
 •  Utdelning i varje postfack gör vi med kallelse till årsstämman samt enstaka tillfällen i övrigt under året.
 •  Specifik information, t ex kring garageplatser, anslås på utgångarna från garaget.

Garagestäd
Vi kommer att köra sopmaskinen i garaget. Vore bra om alla städade sina garageplatser senast 20/12. De som har oljeläckage eller motsvarande på sina platser uppmanas att omgående rengöra dessa från olja etc, så även mittgången som smutsats ner. Vi kostade på garaget stora pengar förra året så det är angeläget att vi hjälps åt att sköta det. Oljespill riskerar dessutom komma i avloppssystemet. Den som hyr garageplats är ansvarig för att hålla den ren och snygg. För oljespill finns absorberande sand i en påse direkt till vänster vid garageporten. För intorkad olja, eller dylikt, använd bilavfettning.

Ljus, brandvarnare, brandskyddskurs
FRIS, Föreningen Räddningskårer i Samverkan, har gjort en film om brandskydd på flera språk: www.foreningenfris.se - se den!
Du kan fortfarande ta del av kursen “Brandskydd i bostaden” www.elearning.informationsbolaget.nu  

Användarnamn: brfkarnan. Lösen: brandkunskap.

Styrelsemöten för våren 2022
Vårens styrelsemöten är 10/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6. Ärenden ni vill ta upp skall tillsändas styrelsen senast 1 vecka innan på mail, styrelsen@brfkarnan.se

Flytt av kontoret och tider för 2022
Fr o m januari 2022 flyttar kontoret tillbaka till garaget, vid uppgång till 147. På besökskvällarna kommer gångporten vid garagenedfarten att ställas upp. Öppettiderna blir onsdagar 18:30-19:00, kommer många besök förlängs tiden. Första onsdagen blir 12 januari.

Nya avgifter 2022
Vid fastställande av budget för 2022 beslutade styrelsen enhälligt att höja årsavgifterna för bostäder och förråd med 3%. Både för att säkra föreningens ekonomi framåt, kunna amortera mer på våra lån och avsätta medel för reparationer och underhåll. Fönsterprojektet påverkar inte resultatet för 2021.

Nya medlemmar - informationsmöten
Vi ska dra igång informationsmöten för nya medlemmar under januari månad. Både för att sprida kunskap om att bo i bostadsrätt och för att hitta fler som kan och vill engagera sig i vår förening.

Garantibesiktningen efter energiåtgärder 2017
Vid besiktningen deltog HSB, Bravida, besiktningsman från Styr & VVS konsult, några från Kärnan och energikonsult Marcel Berkelder.  
Energiåtgärderna innebar byte av takfläktar, FTX-aggregat, termostater på samtliga radiatorer och avslutades med återställning av luftflöden till 1983 års värden, alltså som det projekterades när kvarteret byggdes.  
Styrelsen och HSB är fortfarande oense om ansvarsfrågorna och mycket arbete återstår innan vi har en godkänd OVK.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR /Styrelsen brf Kärnan


<| TOPP| >

Nyheter


Januari 2022

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Information (OVK)
 • Informationsmöten för “nya“ medlemmar
 • Årsstämman 18 maj 2022
 • Så här skriver du en motion
 • Återvinningsrummet
 • Cykelförrådsrensning 
 • Laddplatser för el-bilar 
 • Översyn skyddsrum 
 • Installation av fastighetsboxar
Läs mer här  ->

December 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Kontaktuppgift till vår försäkringsrådgivare
 • Nytt passersystem i garaget 
 • Informationskanaler inom brf Kärnan 
 • Garagestäd 
 • Ljus, brandvarnare, brandskyddskurs 
 • Styrelsemöten våren 2022 
 • Flytt av kontoret och tider för 2022 
 • Nya avgifter 2022 
 • Nya medlemmar - informationsmöten 
 • Garantibesiktningen efter energiåtgärder 2017

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR   /Styrelsen brf Kärnan

Läs mer här  ->

På gång


Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder närmast den 14/2 2022. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin