BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___FEBRUARI_2021

FEBRUARI 2021

Ändrade avgifter och hyror för 2021

Information om ändrade avgifter för bostadsrätter och hyror för parkeringar och förråd gick ut före nyår till alla via avierna. Årsavgiften för bostadsrätt höjdes med 2% och hyror för parkering och förråd höjdes lika mycket. Motivet är ökade kostnader på grund av de renoveringar och reparationer som har gjorts och som ska göras samt höjd amortering på föreningens lån som är nödvändig.

Cykelförråden har rensats

Genomgången av cykelförråden är gjord. Men det är fortfarande trångt i alla utom ett. En del av de cyklar som är märkta med information om vem som är ägare är – vad vi kan se – inte användbara. Cykelförråden är avsedda för fungerande cyklar (samt i den mån de ryms även sparkar).
Styrelsen ber ägarna till de trasiga cyklarna att ta bort (skrota) dessa så att andra vars hela cyklar idag inte ryms i cykelförråd kan få plats.

Rivmärken i golvet i garaget

Ni som har bilplats i garaget har säkert noterat att det blir rivmärken i golvet av dubbdäcken. Det grå målade skiktet kommer att succesivt skrapas mer och mer. De skyddande lagren därunder skall däremot tåla dubbdäcken. Samma golv är det på bilverkstäder och enligt Lundqvist måleri håller de åtminstone 15 år.
Samtidigt vill vi passa på att påpeka att det på ett par ställen finns svackor kvar i golvet. När det är slaskigt väder är det viktigt att vi alla hjälps åt att med de upphängda gummirakorna dra ut eventuella pölar så slipper vi fukt i garaget.

Ägare efterlyses

Till det plåtskåp som numera bytt plats från att ha stått vid dörren till snickeriet till att nu stå vid den väggen där infarten till garaget är. Vi ber ägaren höra av sig till styrelsen (styrelsen@brfkarnan.se).
I det fall ingen hör av sig inom en månad kommer skåpet att skickas till återvinning.

Stöldrisk i garaget

Vi ber alla som har anledning att befinna sig i garaget att vara uppmärksamma på om dörrarna i slussarna till trapphusen stängs ordentligt när ni passerat. Föreningen har de försäkringar den ska ha, men dessa täcker inte eventuell stöld av era personliga tillhörigheter som ni har på era garageplatser.
Tack vare de kameror vi monterat kan vi kanske få bevis om något försvinner. Men vi vill förebygga genom att be er vara noga med att inte lämna någon dörr öppen.

Obehöriga ungdomar i trapphusen?

Styrelsen har fått information om att det vid flera tillfällen vistats ungdomar i trapphusen. Mest högst uppe i trapphusen på Ostvägen 143 och Ostvägen 147.
Vi hoppas att alla som ser obehöriga inne i våra hus meddelar oss (styrelsen) snarast. Och det är helt okej att ringa polisen om ni tycker att det är motiverat.
Om ungdomarna snarare är barn så föreslår vi att ni helt enkelt säger till dem att gå ut. Fråga gärna var de bor, mm. Det brukar fungera avskräckande. Men känn inte att ni måste göra det.
Det är möjligt att vi i framtiden kan ändra hur portarna låses, men innan dess är vi beroende av att vi själva är uppmärksamma.
I dagsläget måste portarna vara olåsta vissa tider för att dagstidningar, post och andra leveranser ska kunna göras.

Mina sidor på HSB:s webb har nytt utseende

Nu (från 23 februari 2021) har ”Mina sidor” ett nytt utseende och har blivit enklare att navigera. Logga in och upptäck förbättringarna.

Onödigt mycket trafik inne på gårdarna

Styrelsen uppmanar alla (på begäran från flera medlemmar) att inte köra in på gårdarna i onödan. Vi påminner om att gårdarna ska vara så bilfria som det bara går.
Om vi måste sätta upp skyltar om att infart är förbjuden så betyder det att ingen får köra in utan tillstånd. Då blir det ett brott att köra in på gården.
Viss trafik är nödvändig, som den till och från Korttidshemmet. Och vi förstår att det ibland finns behov av att köra in sina tunga varor – eller för att hämta eller lämna någon som inte är så rörlig. Och vi antar att ni vill få posten och tidningen till er brevlåda/brevinkast.
Det är väldigt svårt för oss att få hantverkare att lämna sina bilar på parkeringen. Och nu har det under det gångna året skett en märkbar ökning i mängden reparationer och renoveringar. Men för att hantverkarna kör in så ger det inte alla boende denna rätt köra in i tid och otid.
Till sommaren kommer farthinder att monteras på lämpliga ställen.

Brandskyddskurs

Du har nyligen fått en lapp med information om en brandskyddskurs och inloggningen till den. Alla som går kursen kan få ett intyg. Lite längre fram kommer vi att erbjuda varje bostadsrätt där minst en person genomgått hela kursen och fått ett intyg att de får en brandfilt.
Och om du inte redan har fått en brandvarnare så kan du även få en sådan.

/Styrelsen