BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___JANUARI_2021

JANUARI 2021

Bilar på gårdarna

Styrelsen påminner om att bilar inte ska köras in på gårdarna – utom när det är absolut nödvändigt. Vi medlemmar har under åren vid flera tillfällen kommit överens om att inte köra in på gårdarna i onödan. Påminn varandra om detta. Eller ring Securitas.

Cyklar i förråden

Det är väldigt fullt i alla cykelförråd utom ett. Styrelsen ber därför alla som har cyklar i förråden att fundera en gång till på om ni verkligen använder alla era cyklar. Om ni har någon cykel bara för att den kanske kan komma till användning så är det kanske idé att se till att den får en ny ägare som faktiskt använder den.

Sopar och skyfflar

Föreningen tillhandahåller sop och skyffel vid portarna i terrasshusen samt i garaget och i soprummet. Det finns sopar och skyfflar i soprummet som du gärna får låna när du ska skotta rent på din parkeringsplats. Glöm inte att ställa tillbaka! Om du ser att någon lämnat sop eller skyffel på fel ställe så hjälp gärna till och ställ tillbaka så att de inte försvinner eller går sönder.

Snöskottning och månadens rosMånadens ros

Tack för att så många har hjälpt till med snöskottningen. Vi i styrelsen är medvetna om att många av er har skottat både för att ta er ut från era bostäder och hjälpt till att skotta vid portarna under pågående snöfall och nu vid takskottningen - samt på parkeringen (om ni har bil). Det uppskattar vi.
Men vi vill inkludera både de som är inhyrda för att ploga och vår fastighetsskötare, Adrian, bland de som vi vill ge en ros denna snörika vinter. Dessutom går en extra ros till Leif Ljungblahd, Kurt Wallgren, Per Salomonsson, Pers bröder och Kjell-Erik Jönsson. De skottar runt portar, på tak och från balkonger.

Skadade bilar pga mycket snö

Föreningen har ingen försäkring som kan täcka enskild medlems skador på bilar. Håll din bilplats fri från snö. Du som har garageplats - hjälp gärna till att hålla snöfritt i backen. Våra snöröjare och fastighetsskötaren gör allt de kan, men vid kraftigt snöfall måste vi själva skotta för att inte fastna med våra bilar.

Motorvärmarsladdar

...får absolut inte lämnas på stolpen när motorvärmaren inte används! Du som hyr P-plats med motorvärmare men inte kör så ofta - du måste ändå se till att det är ordentligt skottat runt din bil. Tänk på de som har platserna på var sida om din bil!

Barnvagnar och annat i trappuppgång

I trappuppgång får inget förvaras på grund av brandrisk.

Rökförbud i garaget och i alla portar

För allas trevnad är det absolut förbjudet att röka i garaget och nära portarna. Tänk på att vi har både allergiker och icke-rökare bland våra medlemmar och att det ofta kommer in rök via friskluftsintag om någon står vid porten och röker. I garaget gäller rökförbud på grund av brandrisk

Garagegolvet

Varje hyresgäst har ansvar att med hjälp av skrapor och sopar hålla sin garageplats ren och vattenfri. Sopar och skrapor finns på två ställen i garaget. Häll inte ner grus i avloppen. Samla ihop och lägg i någon av de hinkar som finns där soparna och skraporna finns.

Brandskyddskurs

Inom kort kommer alla medlemmar i föreningen att få mer information och inloggning till kurs i brandsäkerhet som ges via nätet. Vi kommer även att dela ut information till alla. Det kommer att finnas information på flera språk.

Soprum eller återvinningsrum?

Mängden sopor har ökat sedan Corona-pandemin började. Det är inte konstigt då fler arbetar hemifrån och alltså är hemma mer än innan pandemin startade. Det i sig gör att det blir mer sopor. Men det ryms inte fler soptunnor i vårt kombinerade sop- och återvinningshus. Därför ber vi alla att vara noga med att platta ut alla kartonger – gäller både stora och små. Om ni gör det så ryms det mycket mer i varje tunna. Tips: trampa ihop om det är svårt att trycka ihop. När det gäller returplast så ber vi alla att vara noga med att enbart lämna förpackningar av plast i kärlen för återvinning av plastförpackningar.

Frigolit, blomkrukor av plast, girlander av plast och allt som inte är en verklig förpackning ska ni slänga i tunnorna för hushållssopor som går till förbränning.

Månadens tistel

Månades tistel går till den eller de som slängt komposterbara sopor i tunnor för plastförpackningar eller på andra sätt sorterat fel. Du hittar bra information om sopsortering på VAKIN:s webbplats: https://vakin.se/. Se även: Sopor.nu - Sveriges avfallsportal: https://www.sopor.nu/sortera-%C3%A5tervinn/  samt på anslagen på väggarna i återvinningsrummet.

Hundpink på snödrivor

Vi vet att det är nästan omöjligt att bestämma var vovven ska pinka. Men om den pinkar innan ni har hunnit ut ur kvarteret så kan ni väl sparka lite snö över? Hundägarna i vår förening är ju bra på att ta rätt på "nummer 2".

Upplever du att internet är långsamt nu?

Vi har fått besked om att det är något fel på nätet som gör att trafiken går långsammare än vanligt. Det är inget fel på nätet inne i vårt kvarter, men trafiken till oss kommer från nätet som vi är uppkopplade mot. Att fler tillbringar mer tid hemma och att de använder mer bandbredd när de arbetar hemifrån påverkar också.

Du som inte är rörelsehindrad

...använd inte stora porten när du lämnar garaget till fots. Du bör använda persondörren eller lämna garaget via någon av slussarna längre in.

/Styrelsen