BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > JUNI 2021

JUNI 2021

Årsstämman

Protokollet anslås på anslagstavla i kvartersgården och i soprummet. Publiceras även på Mina sidor så snart det är undertecknat.
Ett anslag med information om vilka som genom val nu sitter i styrelsen och om du som medlem kan komma i kontakt med den och med HSB norr sätts upp.

Kommande möten

Styrelsen sammanträder närmast den 8/6 och därefter den 5/8.
Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta. Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.
OBS! Detta är ingen kallelse – detta är bara information om att fortsättningsstämma ska hållas.

Områdeskontoret - (i vicevärdskontoret) är bemannat 2/6, 9/6 och 16/6.
Sedan är det lite sommarlov fram till början av augusti.
Anslag om hur du kan komma i kontakt med styrelsen och med HSB norr under sommaren kommer att sättas upp och att publiceras på Mina sidor och vår webbplats.

Fönsterprojektet - information kommer som separat utskick.
Information om det gamla energiprojektet och om problem med ventilation och temperatur kommer att sammanställas och skickas ut separat.

Laddstolpar - Information kommer som eget utskick tillsammans med en enkät om önskemål om möjlighet att ladda elbil eller elhybridbil.

Carport - Styrelsen har besvarat motioner om bygge av carport vid ett par årsstämmor. Läget idag är att styrelsens svar på dessa motioner gäller och att det inte kommer att byggas någon carport förrän tidigast när fönsterprojektet är klart. Utöver det faktum att föreningen inte kan driva hur många projekt som helst samtidigt så finns det idag lediga platser i garaget.

Bygglov för inglasning av balkonger skickas in av styrelsen för hela föreningen. Information kommer att ges så fort besked från Byggnadsnämnden kommer.

Lagning av gräsmattor

Kjell-Erik och Bosse har börjat laga en del av de skador som våra gräsmattor fått.

En lyckad städdag den 25 maj

Tack till alla som deltog. Ni var, tror vi, ett drygt 30-tal medlemmar som deltog. Vädret var strålande vilket gjort att flera började tidigt. Ganska mycket hann göras av krattning och ogräsrensning i rabatter. Men vissa rabatter är svåra att få ordning på och det blir nog så att vi måste ta till kraftigare åtgärder som att gräva om en del av dem. En hel del buskar skadades av snön i vinter och där hann vi börja ta bort det värsta, men en del återstår att göra.
Vår fastighetsskötare, Adrian, var med. Tillsammans med honom har styrelsen tittat på en del ytterligare arbeten som ska göras. Några saker kommer att göras av trädgårdsgruppen och personer som anmält intresse att delta i trädgårdsarbete, annat kommer vi att beställa av HSB eller någon trädgårdsfirma.
Som en del av städdagen bjöds det på glass och grillad korv med tillbehör vid grillplatsen på den stora gården.

Brandskyddskurs

Styrelsen vill påminna om den brandskyddskurs som vi beställt åt föreningen. Bara ett fåtal (14 av 104 räknat i lägenheter) har ännu tagit del av den och fullgjort den. Det är verkligen viktigt att så många som möjligt går denna lilla kurs. Är det så att du redan vet vad du behöver veta och kunna så är det ju en smal sak att gå kursen.
http://elearning.informationsbolaget.nu
Har du tappat bort lappen med information om inloggning så kan du få ny om du mejlar styrelsen@brfkarnan.se

Spontangrillning

Trivselgruppen informerar om att det kommer att grillas gemensamt några gånger i sommar. För att få bästa möjliga väder kommer datum att annonseras bara ett par dagar innan.
Annonsering kommer att ske med anslag på soprumsdörren och anslagstavlan i kvartersgården.

Olja in plank och staket

Föreningen har köpt in olja till de plank och staket och en spaljé som behöver oljas. Har du ett plank eller staket som tillhör de som ska oljas så kan du prata med Kjell-Erik eller Bosse så ser de till att du får olja.

Flaggning i vår förening

Från och med Nationaldagen kommer vi att göra det möjligt för fler att hjälpa till med flaggningen. Flaggor och instruktion kommer att finnas i en grön brevlåda i soprummet.

 


<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin