BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___JUNI_2021

JUNI 2021

Årsstämman

Protokollet anslås på anslagstavla i kvartersgården och i soprummet. Publiceras även på Mina sidor så snart det är undertecknat.
Ett anslag med information om vilka som genom val nu sitter i styrelsen och om du som medlem kan komma i kontakt med den och med HSB norr sätts upp.

Kommande möten

Styrelsen sammanträder närmast den 8/6 och därefter den 5/8.
Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta. Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.
OBS! Detta är ingen kallelse – detta är bara information om att fortsättningsstämma ska hållas.

Områdeskontoret - (i vicevärdskontoret) är bemannat 2/6, 9/6 och 16/6.
Sedan är det lite sommarlov fram till början av augusti.
Anslag om hur du kan komma i kontakt med styrelsen och med HSB norr under sommaren kommer att sättas upp och att publiceras på Mina sidor och vår webbplats.

Fönsterprojektet - information kommer som separat utskick.
Information om det gamla energiprojektet och om problem med ventilation och temperatur kommer att sammanställas och skickas ut separat.

Laddstolpar - Information kommer som eget utskick tillsammans med en enkät om önskemål om möjlighet att ladda elbil eller elhybridbil.

Carport - Styrelsen har besvarat motioner om bygge av carport vid ett par årsstämmor. Läget idag är att styrelsens svar på dessa motioner gäller och att det inte kommer att byggas någon carport förrän tidigast när fönsterprojektet är klart. Utöver det faktum att föreningen inte kan driva hur många projekt som helst samtidigt så finns det idag lediga platser i garaget.

Bygglov för inglasning av balkonger skickas in av styrelsen för hela föreningen. Information kommer att ges så fort besked från Byggnadsnämnden kommer.

Lagning av gräsmattor

Kjell-Erik och Bosse har börjat laga en del av de skador som våra gräsmattor fått.

En lyckad städdag den 25 maj

Tack till alla som deltog. Ni var, tror vi, ett drygt 30-tal medlemmar som deltog. Vädret var strålande vilket gjort att flera började tidigt. Ganska mycket hann göras av krattning och ogräsrensning i rabatter. Men vissa rabatter är svåra att få ordning på och det blir nog så att vi måste ta till kraftigare åtgärder som att gräva om en del av dem. En hel del buskar skadades av snön i vinter och där hann vi börja ta bort det värsta, men en del återstår att göra.
Vår fastighetsskötare, Adrian, var med. Tillsammans med honom har styrelsen tittat på en del ytterligare arbeten som ska göras. Några saker kommer att göras av trädgårdsgruppen och personer som anmält intresse att delta i trädgårdsarbete, annat kommer vi att beställa av HSB eller någon trädgårdsfirma.
Som en del av städdagen bjöds det på glass och grillad korv med tillbehör vid grillplatsen på den stora gården.

Brandskyddskurs

Styrelsen vill påminna om den brandskyddskurs som vi beställt åt föreningen. Bara ett fåtal (14 av 104 räknat i lägenheter) har ännu tagit del av den och fullgjort den. Det är verkligen viktigt att så många som möjligt går denna lilla kurs. Är det så att du redan vet vad du behöver veta och kunna så är det ju en smal sak att gå kursen.
http://elearning.informationsbolaget.nu
Har du tappat bort lappen med information om inloggning så kan du få ny om du mejlar styrelsen@brfkarnan.se

Spontangrillning

Trivselgruppen informerar om att det kommer att grillas gemensamt några gånger i sommar. För att få bästa möjliga väder kommer datum att annonseras bara ett par dagar innan.
Annonsering kommer att ske med anslag på soprumsdörren och anslagstavlan i kvartersgården.

Olja in plank och staket

Föreningen har köpt in olja till de plank och staket och en spaljé som behöver oljas. Har du ett plank eller staket som tillhör de som ska oljas så kan du prata med Kjell-Erik eller Bosse så ser de till att du får olja.

Flaggning i vår förening

Från och med Nationaldagen kommer vi att göra det möjligt för fler att hjälpa till med flaggningen. Flaggor och instruktion kommer att finnas i en grön brevlåda i soprummet.