BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > Juni/Juli 2022

Juni/Juli 2022

El-bilsladdning i garaget

6 st elbilsladdare är nu monterade och leverantören väntar på kompletterande utrustning för att kunna överlämna färdig anläggning till föreningen. Förutsättningen för att få laddplats är att du redan har, eller står i tur för att få, en garageplats.

Översyn skyddsrum

Fler frivilliga till att arbeta med skyddsrummens uppdatering och förberedande för användning önskas. Anmälan på styrelsemailen eller direkt till kontaktpersonen Lillemor Dahlgren, Ostvägen 99B.

Cykelförråd

Cykelförrådet på gården 73-99 har två ingångar. Ingången mot cykelbanan och gården 101-121 kan nu nyttjas av båda gårdarna. Trots detta behöver ni fortfarande rensa ut icke använda cyklar och sparkstöttingar.

Översyn ventilation och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

I fönsterbytesprojektet ingår ny injustering av ventilationen.  
Ostvägen 73-139 gör Energiretur injusteringen och Grubbe Ventilation gör OVK. Arbetet slutförs i augusti.

Ostvägen 141-149 gör WSP både injustering och OVK (40 lägenheter) där vi har FTX-ventilation (med 20 lgh per ventilationsaggregat). Vi byter även ut felaktiga tilluftsdon i åtta lägenheter. Arbete utförs augusti-september.
Målet är såklart att vi ska ha både bra inomhusklimat och godkänd OVK.

Påminnelse

Ni som bor i marklägenhet har en uteplats/mindre gräsyta som motsvarar terrassen i terrasshusen. Utanför den gränsen har föreningen en mindre remsa, sen vidtar kommunens mark. Du behöver föreningens tillåtelse om du vill göra ngt med/på föreningens mark, dels med hänsyn till grannar dels har det med ansvarsfrågor att göra. Självklart har du inte rätt att t ex avverka på kommunens mark utan markägarens tillåtelse.

IT-kompetens sökes

It-gruppen tappar en resursperson p g a flytt. Vi behöver ngn fler som kan bistå. Viktigast är intresset att lära sig och vilja bidra. Har du särskild kompetens är det extra bra. Kontakta via styrelsemailen eller direkt till Bengt-Göran Vestberg, Ostvägen 141.

Utebelysning

Just nu pågår byte av armaturer till ledbelysning. Detta skall bidra till god belysning med lägre driftskostnader.

Spontangrillning

Vi kommer även denna sommar att få till ngn spontangrillning för att träffas och umgås. Trivselgruppen annonserar på soprummet och i kvartersgården med kort varsel, när vi är hemma och sett väderprognosen. Vi tänder grillen på stora gården, ordnar engångstallrikar, mugg och bestick för de som önskar. Resten tar du med själv dvs mat och dryck.

Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännande. Den kostar föreningen en adm avgift som framgent kommer att debiteras uthyraren, 500 kronor.

Sopkorgar i garaget

Efter önskemål från boende köpte vi in tre sopkorgar till garaget. Tanken var att om man hade ngt skräp i bilen eller i handen skulle det finnas möjlighet att slänga. Nu har korgarna blivit fyllda av stora matlådor, påsar mm från hamburgerkedjor. EN sån påse fyller korgen själv. Sånt skall vederbörande sopsortera i soprummet. Vi som tömt dessa orkar inte passa upp längre. Upphör inte detta omedelbart så plockar vi bort sopkorgarna.

Områdeskontoret 

Stängt perioden 30 juni – 9 augusti, ni når styrelsen via föreningsmailen eller mobiltelefonen.
Mailadress: styrelsen@brfkarnan.se      Tel (sms): 070-244 45 98

Trevlig sommar till alla boende önskar styrelsen för brf Kärnan.

 


<| TOPP| >

Nyheter


Augusti 2022
 • Utflykt 4/9
 • Trädgårdsdag 17/9
 • Rapport från slutbesiktning
 • OVK och ventilationsfrågor
 • Trädborttagning
 • Styrelsens planeringsdag
 • Stickprovskontroll av avlopp
 • El-bilsladdning
 • Översyn skyddsrum
 • Planerade medlemsmöten
 • Parkering av tvåhjuliga motorfordon
 • Uteplatser i markplan

 Läs mer här  ->


Juni/Juli 2022
 • El-bilsladdning i garaget
 • Översyn skyddsrum
 • Cykelförråd
 • Översyn ventilation och OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
 • Påminnelse till marklägenheterna
 • Områdeskontoret sommarstängt
 • IT-kompetens sökes
 • Utebelysning
 • Spontangrillning 
 • Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse
 • Sopkorgar i garaget

Läs mer här  ->

Trevlig sommar till alla boende önskar styrelsen för brf Kärnan.

 

På gång


Styrelsemöten

Nästa styrelsemöte är den 22 september. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Ansök om laddplats/fjärrstyrd motorvärmare

I den första etappen kommer det att installeras 6 laddplatser i garaget.
Ansökan ligger öppen för dig som önskar en laddplats eller fjärrstyrd motorvärmare till nästa etapp! Läs mer i April månads Kärnanbladet =>

Länk till ansökan => https://u.to/u7INHA


Medlemsmöte 10 mars

Välkommen till medlemsmöte torsdag den 10 mars 2022 kl 18:30. Vi håller till i kvartersgården. Information om fönsterprojektet, utebelysning, planering för elbilsladdning samt ev andra frågor som kan dyka upp. Vill du ha info kring någon annan fråga meddela styrelsen denna i förväg, styrelsen@brfkarnan.se


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin