BRF Kärnan

URL: www.brfkarnan.se/start/?NYHETER___Juni_2022

Juni 2022

Vid årsmötet den 9/6 och efterföljande konstituerande styrelsemöte gjordes följande val:
Styrelsen
Ordförande         Elise Berggren
Vice ordförande  Bengt-Göran Vestberg
Sekreterare         Ann Dolling
Ledamöter          Torbjörn Mattsson
                           Tobias Karlsson
                            Kjell-Erik Jönsson
HSB-ledamot    
                             Bertil Sawert
Suppleanter     
                              Helen Hed
                              Lillemor Dahlgren

Revisorer/föreningsgranskare
Ordinarie                Marie Olsson
Suppleant               Anders Eliasson

Valberedning
Sammankallande    Christina Holmgren
Ledamöter               Petra Mörtvik
                                Per Nilsson 
Trivselgrupp
Sammankallande    Kjell-Erik Jönsson
Ledamöter               Karin Lundmark
                                Diana Normark

Första styrelsemötet bestämdes till tisdag den 21 juni. Om du vill få med ngt ärende till styrelsemötet skall underlag ha inkommit senast 14 juni helst via mail: styrelsen@brfkarnan.se  

EFTERLYSNING:   Vi behöver fler engagerade medlemmar i olika arbetsgrupper, kontakta ngn i styrelsen för ytterligare info.