BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > MAJ 2020

MAJ 2020 

Tidsplan färdigställande av terrassbalkonger

Alla berörda kommer att få information senast vecka 20. Först kommer målningsarbete att utföras då vi reklamerat arbetet pga färgsläpp. Därefter är planen är att det stora terrasshuset färdigställs under tiden vi inväntar leveransen av lådor till låga terrasshuset. Vi förutsätter att allt är klart innan midsommar med reservation för Coronaproblematiken. Jord mm kommer att lyftas upp på varje terrass så att det ska vara enkelt för varje medlem att fylla upp lådorna enligt styrelsens anvisningar.

Hur blir det med stämman?

Styrelsen planerar för att årsstämman ska genomföras 17 juni. Definitivt besked om i vilken lokal stämman hålls i år lämnas i samband med att den formella kallelsen med dagordning och övriga dokument delas ut.
Styrelsen har (utifrån de rekommendationer vi fått från Folkhälsomyndigheten och HSB) beslutat att endast en person (medlem i vår brf) per hushåll deltar i stämman (med undantag för person som behöver ledsagare).  
I kallelsen till stämman kommer det att finnas en fullmakt. Varje deltagare i stämman får vara ombud för en annan medlem från ett annat hushåll. Så du som inte själv vill eller kan delta får ge din granne din fullmakt (ifylld och underskriven).

Månadens ros

Till den som satt upp den uppmuntrande lappen med tack till de som sorterar sina sopor rätt.

Utemöblerna på plats

Utemöblerna på våra gårdar är utställda. Dessutom har tre parkbänkar ställts ut. En vid södra gaveln av lilla terrasshuset och två i vår egen kolonilott.  

Utlottning av pallkragar

Föreningen har några fler pallkragar att lotta ut för användning i vårt ”koloniområde” i dungen. Lämna en lapp med namn och telefonnummer i lilla brevlådan i Kvartersgården (vid vicevärdskontoret). Eller säg till under städdagarna.


<| TOPP| >

Nyheter


traktorSNÖRENSNING AV PARKERING OCH GÅRDAR

Måndag 18/1 ( vid 10-tiden prel)  kommer parkering och gårdar att snörensas innan nästa väntade snöfall till veckan.
Du som inte skottat din P-plats gör det så vi får undan så mycket som möjligt.
Bra om så många som möjligt kan ha sina bilar borta då blir det bättre snöröjning.


Logga in på HSB!

Gå in på HSB:s webbplats och logga in på "Mina sidor" -> så kan du under "Min profil" göra inställningar så att du får information när ett nytt Kärnan-blad är publicerat. ​På sidan "Min profil" ska du se till att det finns en aktuell e-postadress som du använder och kryssa i att du vill få "Notifieringar via e-post".


Samlingslokalen stängd

På grund av den ökande smittspridningen och nya råd så har styrelsen för Brf Tråget beslutat att stänga Samlingslokalen för privat uthyrning till och med 31 januari 2021, till att börja med. Alla eventuella synpunkter hänvisas till BRF Trågets styrelse.

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 26 januari.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Extrastämman framflyttad till den 21 januari 2021.

Ärenden: Arvoden, Fyllnadsval

Extrastämman blir i form av poströstning pga Covid-19

Stämman genomförs genom poströstning. Kallelse och all nödvändig information för poströstningen är utdelad till varje lägenhet i början av januari. Er poströst ska vara HSB-kontoret tillhanda senast 17 januari 2021! Tänk på att postgången kan ta 2 dagar! Använd det färdigfrankerade kuvert ni fått i brevlådan med röstsedel o kallelse. Rösträkning sker den 21 januari 2021 kl 18:00 på HSB:s kontor med personer från styrelse, valberedning och revisorer.

Viktigt att alla gör sin röst hörd och skickar in sin poströst i tid.


Pingviner promenerar tillsammansPromenera med en granne

Vi startar upp igen den 12 januari 2021
Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. /Trivselgruppen


  

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin