BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > MAJ 2020

MAJ 2020 

Tidsplan färdigställande av terrassbalkonger

Alla berörda kommer att få information senast vecka 20. Först kommer målningsarbete att utföras då vi reklamerat arbetet pga färgsläpp. Därefter är planen är att det stora terrasshuset färdigställs under tiden vi inväntar leveransen av lådor till låga terrasshuset. Vi förutsätter att allt är klart innan midsommar med reservation för Coronaproblematiken. Jord mm kommer att lyftas upp på varje terrass så att det ska vara enkelt för varje medlem att fylla upp lådorna enligt styrelsens anvisningar.

Hur blir det med stämman?

Styrelsen planerar för att årsstämman ska genomföras 17 juni. Definitivt besked om i vilken lokal stämman hålls i år lämnas i samband med att den formella kallelsen med dagordning och övriga dokument delas ut.
Styrelsen har (utifrån de rekommendationer vi fått från Folkhälsomyndigheten och HSB) beslutat att endast en person (medlem i vår brf) per hushåll deltar i stämman (med undantag för person som behöver ledsagare).  
I kallelsen till stämman kommer det att finnas en fullmakt. Varje deltagare i stämman får vara ombud för en annan medlem från ett annat hushåll. Så du som inte själv vill eller kan delta får ge din granne din fullmakt (ifylld och underskriven).

Månadens ros

Till den som satt upp den uppmuntrande lappen med tack till de som sorterar sina sopor rätt.

Utemöblerna på plats

Utemöblerna på våra gårdar är utställda. Dessutom har tre parkbänkar ställts ut. En vid södra gaveln av lilla terrasshuset och två i vår egen kolonilott.  

Utlottning av pallkragar

Föreningen har några fler pallkragar att lotta ut för användning i vårt ”koloniområde” i dungen. Lämna en lapp med namn och telefonnummer i lilla brevlådan i Kvartersgården (vid vicevärdskontoret). Eller säg till under städdagarna.


<| TOPP| >

Nyheter


JUNI 2021
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • Årsstämman
 • Kommande möten
 • Områdeskontoret
 • Fönsterprojektet
 • Laddstolpar
 • Carport
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • Lagning av gräsmattor
 • En lyckad städdag den 25 maj
 • Brandskyddskurs
 • Spontangrillning
 • Olja in plank och staket
 • Flaggning i vår förening
Läs mer här  ->

Påminnelse om Årsstämman

Kom ihåg att lämna in din poströst till årsstämman! Senast den 26 maj kl 19:00 ska du lämna din poströstsedel i förslutet kuvert enligt instruktionerna du fick i din brevlåda i början på maj.

Alla dokument finns att läsa under "Mitt HSB" som du loggar in på här: hsb.se/norr    Väl inne på Mina sidor går du till /Dokument/ och väljer mappen /HSB Brf Kärnan i Umeå/ och därefter /Årsstämma för 2020/

På gång


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 aug. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta.
Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin