BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > MAJ 2021

MAJ 2021

Fönsterprojektet

Styrelsen har antagit ett anbud. Information om fönsterprojektet kommer att delas ut separat. Dock kan vi idag meddela att föreningen fick avslag på begäran om bygglov för att byta färg på fönsterkarmar från brun till vit färg. När fönstren byts ut kommer respektive bostadsrättshavare att ha ”första tjing” på att få ta rätt på den gamla fönstren. Dessutom ingår det i avtalet (enligt nu gällande lagar) att de fönster som byts ut ska återvinnas på rätt sätt.

Bygglov för inglasning av balkonger

Styrelsen söker nu ett gemensamt bygglov för inglasningar av terrasser och balkonger. Om vi får bygglov, viket vi förväntar oss, kommer alla som väljer att glasa in sin terrass/balkong att få skriva på ett avtal om att underhållsansvaret flyttas från gemensamt för föreningen till att ligga på respektive bostadsrätt. Den ansökan som lämnas in är, vad gäller utseende på inglasningarna, helt i stil med vad vi vet att intresserade har tänkt sig.

Årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 27 maj som en ren poströstning i enlighet med HSB:s rekommendationer. Kallelse anslås nu på föreningens anslagstavlor: på vår egen webbplats, soprummet och i kvartersgården samt att den laddas upp på HSB norrs webb (på Mina sidor > Dokument). Alla dokument (kallelse, dagordning, årsberättelse, poströstsedel) kommer att delas ut till alla bostadsrätter i god tid.

Elbilar och elhybridbilar

På förekommen anledning vill styrelsen meddela följande: Vi har inte haft något uttryckligt förbud mot att ladda elbilar via motorvärmaruttagen, det har inte behövts – förrän nu. Dessutom är motorvärmaruttagen begränsade till att leverera ström i högst 3 timmar – och det bara på vintern. Uttagen i garaget är absolut inte till för att ladda elbilar. Tills styrelsen meddelar annat kan du utgå från att det är förbjudet att ladda elbilar (gäller även elhybrider) i de uttag som finns i garaget och på parkeringsplatsen. Vi vill att ni som är intresserade att i den närmaste framtiden ladda el-bil meddelar styrelsen. Vi utreder i nuläget hur vi skall börja installera laddplatser på parkeringen ute.

Brandskyddskurs

Styrelsen vill påminna om den brandskyddskurs som vi beställt åt föreningen. Bara ett fåtal har ännu tagit del av den och fullgjort den.
http://elearning.informationsbolaget.nu
Med tanke på en händelse i påskhelgen, som kunde fått mycket värre följder, vill vi att alla som kan genomför denna lilla enkla kurs. Du har tidigare i din brevlåda fått en lapp med information om brandskyddskursen och inloggningen till den. Alla som går kursen kan få ett intyg. Lite längre fram kommer vi att erbjuda varje bostadsrätt där minst en person genomgått hela kursen och fått ett intyg att de får en brandfilt. Om du inte redan har fått en brandvarnare så kan du även få en sådan.


<| TOPP| >

Nyheter


JUNI 2021
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • Årsstämman
 • Kommande möten
 • Områdeskontoret
 • Fönsterprojektet
 • Laddstolpar
 • Carport
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • Lagning av gräsmattor
 • En lyckad städdag den 25 maj
 • Brandskyddskurs
 • Spontangrillning
 • Olja in plank och staket
 • Flaggning i vår förening
Läs mer här  ->

Påminnelse om Årsstämman

Kom ihåg att lämna in din poströst till årsstämman! Senast den 26 maj kl 19:00 ska du lämna din poströstsedel i förslutet kuvert enligt instruktionerna du fick i din brevlåda i början på maj.

Alla dokument finns att läsa under "Mitt HSB" som du loggar in på här: hsb.se/norr    Väl inne på Mina sidor går du till /Dokument/ och väljer mappen /HSB Brf Kärnan i Umeå/ och därefter /Årsstämma för 2020/

På gång


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 aug. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta.
Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin