BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > MAJ 2021

MAJ 2021

Fönsterprojektet

Styrelsen har antagit ett anbud. Information om fönsterprojektet kommer att delas ut separat. Dock kan vi idag meddela att föreningen fick avslag på begäran om bygglov för att byta färg på fönsterkarmar från brun till vit färg. När fönstren byts ut kommer respektive bostadsrättshavare att ha ”första tjing” på att få ta rätt på den gamla fönstren. Dessutom ingår det i avtalet (enligt nu gällande lagar) att de fönster som byts ut ska återvinnas på rätt sätt.

Bygglov för inglasning av balkonger

Styrelsen söker nu ett gemensamt bygglov för inglasningar av terrasser och balkonger. Om vi får bygglov, viket vi förväntar oss, kommer alla som väljer att glasa in sin terrass/balkong att få skriva på ett avtal om att underhållsansvaret flyttas från gemensamt för föreningen till att ligga på respektive bostadsrätt. Den ansökan som lämnas in är, vad gäller utseende på inglasningarna, helt i stil med vad vi vet att intresserade har tänkt sig.

Årsstämman

Årsstämman kommer att äga rum den 27 maj som en ren poströstning i enlighet med HSB:s rekommendationer. Kallelse anslås nu på föreningens anslagstavlor: på vår egen webbplats, soprummet och i kvartersgården samt att den laddas upp på HSB norrs webb (på Mina sidor > Dokument). Alla dokument (kallelse, dagordning, årsberättelse, poströstsedel) kommer att delas ut till alla bostadsrätter i god tid.

Elbilar och elhybridbilar

På förekommen anledning vill styrelsen meddela följande: Vi har inte haft något uttryckligt förbud mot att ladda elbilar via motorvärmaruttagen, det har inte behövts – förrän nu. Dessutom är motorvärmaruttagen begränsade till att leverera ström i högst 3 timmar – och det bara på vintern. Uttagen i garaget är absolut inte till för att ladda elbilar. Tills styrelsen meddelar annat kan du utgå från att det är förbjudet att ladda elbilar (gäller även elhybrider) i de uttag som finns i garaget och på parkeringsplatsen. Vi vill att ni som är intresserade att i den närmaste framtiden ladda el-bil meddelar styrelsen. Vi utreder i nuläget hur vi skall börja installera laddplatser på parkeringen ute.

Brandskyddskurs

Styrelsen vill påminna om den brandskyddskurs som vi beställt åt föreningen. Bara ett fåtal har ännu tagit del av den och fullgjort den.
http://elearning.informationsbolaget.nu
Med tanke på en händelse i påskhelgen, som kunde fått mycket värre följder, vill vi att alla som kan genomför denna lilla enkla kurs. Du har tidigare i din brevlåda fått en lapp med information om brandskyddskursen och inloggningen till den. Alla som går kursen kan få ett intyg. Lite längre fram kommer vi att erbjuda varje bostadsrätt där minst en person genomgått hela kursen och fått ett intyg att de får en brandfilt. Om du inte redan har fått en brandvarnare så kan du även få en sådan.


<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin