BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > NOVEMBER 2020

NOVEMBER 2020

Extrastämma med medlemsmöte

Kan av olika skäl inte äga rum förrän 21 januari 2021. Mer information kommer.

Månadens ros – blir 3
Månadens ros
 • Ros nummer 1 går till Trivselkommittén, Kjell-Erik och Karin L., (förstärkta av några till) för att de ordnade den trevliga pubkvällen i garaget den 23 oktober. Fyrtionio kom och åt smörgåstårta och umgicks och hade trevligt i den färdiga 1/3-delen av garaget. 
 • Ros nummer 2 går till Per Salomonsson för att vi kunde anlita honom för det extra arbete som akut behövde göras i garaget. 
 • Ros nummer 3 till Ari som försöker hålla lite snyggt i soprummet när vissa bara vräker in sopor utan att sortera rätt eller ens vika ihop kartonger.
Vill du vara med i Trivselgruppen?

Kjell-Erik J. och Karin L. behöver fler medarbetare i Trivselgruppen. Har du idéer om trevliga trivselarrangemang för oss i brf Kärnan – hör av dig. Detta är inget betungande uppdrag. Hör av dig direkt till Kjell-Erik: lägg en lapp i hans brevinkast på Ostvägen 143 eller skicka ett mejl till kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se

Garaget blev snyggt!

Det är klart. Det tog längre tid än planerat på grund av att vi upptäckte rost på avloppsstammar. Minst ett var genomrostat. Detta behövde repareras innan garagegolvet gjordes klart. Ett varmt tack till en av våra nya medlemmar i föreningen, Per Salomonsson, som har precis de yrkeskunskaper som behövdes för att han tillsammans med några andra (hans bröder) skulle kunna göra denna reparation.

Ny belysning i trapphusen

Då ett stort antal av taklamporna i trapphusen var i dåligt skick beslöt vi att byta ut alla. Det är nu gjort. Vi fick in några klagomål på att lamporna lyste hela dagarna när de var nybytta. Men det var inget fel. Det är bara lamporna som är snabba.


<| TOPP| >

Nyheter


JUNI 2021
Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:
 • Årsstämman
 • Kommande möten
 • Områdeskontoret
 • Fönsterprojektet
 • Laddstolpar
 • Carport
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • Lagning av gräsmattor
 • En lyckad städdag den 25 maj
 • Brandskyddskurs
 • Spontangrillning
 • Olja in plank och staket
 • Flaggning i vår förening
Läs mer här  ->

Påminnelse om Årsstämman

Kom ihåg att lämna in din poströst till årsstämman! Senast den 26 maj kl 19:00 ska du lämna din poströstsedel i förslutet kuvert enligt instruktionerna du fick i din brevlåda i början på maj.

Alla dokument finns att läsa under "Mitt HSB" som du loggar in på här: hsb.se/norr    Väl inne på Mina sidor går du till /Dokument/ och väljer mappen /HSB Brf Kärnan i Umeå/ och därefter /Årsstämma för 2020/

På gång


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder nästa gång den 5 aug. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.

Fortsättningsstämma kommer att äga rum den 25/8. Då kommer inlämnade motioner och frågor från er medlemmar att behandlas.
Efter det kommer mötet att övergå till att bli ett medlemsmöte då vi räknar med att informera om och svara på frågor om projekt som nu är på väg att starta.
Du som har frågor är välkommen att skicka in dessa till styrelsen så att de kan tas upp på medlemsmötet.


BrandskyddKurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


Pingviner promenerar tillsammans
Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin