BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > September 2021

September 2021

Fönsterprojektet

Nu närmar vi oss starten på projektet att byta ut alla våra fönster. Första fönsterleveransen kom fredag 17 september. Information som rör fönsterprojektet delas ut separat och det mesta ska komma från HSB:s projektledare. Avisering om arbete i lägenheterna ska delas ut till den det berör minst två dagar i förväg. Alla har nyligen fått antingen en utskrift av den presentation som gavs på medlemsmötet den 25/8 - 21 eller en notis om att den finns på Mina sidor.
Där kan du se vad du ska göra när du får information om att de snart ska byta just dina fönster!

Frågor om projektet mejlas till Pierre.Wiklund@hsb.se

Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp

Du har den 14 september fått några sidor med information utdelad till dig. De tre första bladen rör renovering av bostaden. Detta är i sig inga nyheter utan är förtydligande av vad som gäller enligt föreningens stadgar. Spara denna information. Den kommer även att finnas tillgänglig i digital form.

Kommande styrelsemöten

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12.
Har du frågor du vill att styrelsen ska svara på är du välkommen att skicka in dessa senast 10 dagar innan ett styrelsemöte
Områdeskontoret (i vicevärdskontoret i kvartersgården) är bemannat alla helgfria onsdagskvällar, kl. 18:30-19:30.
Anslag om hur du kan komma i kontakt med styrelsen och med HSB norr finns på vår webbplats http://www.brfkarnan.se/ och på Mina sidor på HSB norrs webbplats https://www.hsb.se/norr/ och dessutom i trapphusen och på våra anslagstavlor vid soprummet och i Kvartersgården.

Kommande medlemsmöten

I november planeras två medlemsmöten:

Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation

Kom ihåg brandkursen. Just du är kanske en av de cirka 80 som ännu inte gått kursen. Har du tappat bort lappen med information om inloggning så kan du få ny om du mejlar styrelsen.
Om det är på grund av tekniska problem så hoppas vi att du vill höra av dig till Bengt-Göran Westberg eller Helen Hed så att vi kan ordna något alternativ.

Information kring "Trygghet på Ersboda”

Med representanter från Polisen, Brottsförebyggande rådet och fritidsledare. Hur arbetar man här med frågor kring att “Umeå ska växa tryggt och säkert”.

Om du har någon fråga som du vill ska tas upp på ett medlemsmöte – kontakta styrelsen via styrelsen@brfkarnan.se. Mer information om de planerade medlemsmötena kommer.

Höstaktiviteter

Lökplantering. Vi i trädgårdsgruppen kommer att köpa in smålökar att plantera på lämpliga ställen inom föreningen för att vi ska få en vacker gård till våren. Är det någon av er boende som vill vara med och plantera dessa lökar får ni gärna meddela trädgårdsgruppen (Helen Hed, Eva Ragnarsson och Karin Lundmark) så hör vi av oss om planerad dag.

Pubafton. Någon lämplig kväll under hösten planerar trivselgruppen pubkväll. Mer information och möjlighet till anmälan kommer.

Pokerturnering. Vid sommarens grillkväll kom tipset om pokerturnering inom brf Kärnan. Vi planerar därför att pröva detta och kommer att spela med leksaksmynt, alla får samma spelkapital. Kan du inte spela poker så kom och lär dig. Se det som en möjlighet att känna andra boenden inom föreningen. Vi spelar traditionell amerikansk poker. Du som är intresserad kontakta kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se. Du som kan bidra med mynt/marker meddela också det.

Vill du bli en mer aktiv medlem?

Vi önskar fler medlemmar i våra arbetsgrupper. Är du intresserad av att bidra på ett mer aktivt sätt i föreningen så ser du i listan nedan vem du ska kontakta:
Energifrågor: Torbjörn Mattsson
Vilken energi förbrukar vi idag? Rimliga framtidsspaningar för att minska eller förändra vår energiförbrukning med målet att minska energikostnaderna.
Underhåll: Kjell-Erik Jönsson
Hur sköter man våra byggnader på bästa sätt? Vad är normalt underhåll?
Bygg: Elise Berggren
I denna grupp kan frågor om föreningens tankar om att bygga om eller bygga till hamna likaväl som frågor om långtidsplanering av stora underhåll.
IT: Bengt-Göran Westberg och Evelyn Strömberg
Gruppen ska verka för IT-relaterade frågor alltså Data/Internet, TV, hemsida etc. Har du frågor kring detta finns mycket information på vår hemsida. Vi tar gärna emot feedback på saker att förbättra kring detta i föreningen.
Trädgård: Helen Hed
Eva Ragnarsson och Karin Lundmark ingår i gruppen. Gruppen har sedan den skapades arbetat med att t.ex. göra dungen till en trevligare plats och ordnar i samarbete med styrelsen städdagar. De arbeten intressegruppen utför slipper vi som förening köpa in separat.
Trivsel: Kjell-Erik Jönsson
För att skapa trivsel i föreningen så önskar styrelsen tillsammans med många av våra boende i föreningen att vi t.ex. kan ordna gemensamma promenader, spontangrillning, pubkvällar och surströmmingsskivor. För att det ska vara möjligt behöver vi hjälp av er boende i föreningen. Är det så att ni vill bidra så kontakta Kjell-Erik.

Du kan även kontakta valberedningen: Christina Holmgren, Petra Mörtvik och Bo Persson, om du har idéer om vilka arbetsgrupper föreningen behöver och på vilket sätt du vill bidra med arbete eller idéer.

Vad får finnas på garageplatserna?

Under sommaren har stölder skett i vårt garage. Vi har noterat att flertalet boenden förvarar mer än fordon på sin parkering vilket även ökar risken för brand. I våra garagekontrakt punkt 17 Avtalsvillkor, finns beskrivet vilka regler du som hyresgäst i garaget har förbundit dig att följa. Föreningen har ingen skyldighet att ersätta förstörda eller stulna privata saker i garaget, enligt samma kontrakt.

Bygglov för inglasning av balkonger

Bygglov för inglasning har skickats in av styrelsen för hela föreningen. Just nu håller byggnadsnämnden på att ta ställning till om de kompletteringar som lämnats in är tillräckliga för att de ska kunna fatta beslut.

En lyckad städdag den 4 september

Det var svårt att bestämma exakt dag och tid och kanske bidrog det till att ett fåtal kunde delta.
Vi lyckades ändå fylla en container med grenar och kvistar. Lågt hängande trädgrenar och grenar som hängde över tak togs bort och ett litet träd flyttades i dungen. Där planterades tre nya bärbuskar. Planteringen vid Ostvägen 149 har fått nya plantor och ny jord. Många rabatter rensades.
Vi hann inte allt på Trädgårdsgruppens lista över vad som behöver göras, men vi kunde i alla fall pricka av några av punkterna.
Styrelsen tackar alla som hade möjlighet att vara med.
Trivselgruppen bidrog med en tipsrunda om sopsortering, servering av varmkorv med bröd och en kaka till kaffet till alla som var ute vid 13-tiden.

Beskärning av äppelträd

Äppelträd och paradisäppelträd och något fler träd kommer att beskäras. Trädgårdsgruppen har beställt och väntar bara på en bedömning från utföraren för att få veta pris och exakt när det kommer att ske.

Några stora björkar måste tas bort

Vi kommer att behöva ta bort en del stora träd som står för nära husen på grund av att rötterna äventyrar både fastigheten och ledningarna.

Yttre syn

Den 1 september 2021 gick delar av styrelsen runt alla byggnader i vår förening och granskade utsidan och publika utrymmen utifrån vår underhållsplan. Denna syn resulterar varje år i en lista över relativt små saker/skador/slitage som behöver åtgärdas snabbt eller ganska snabbt ( = normalt underhåll) och ibland en del frågor som kan röra idéer om framtida större arbeten ( = investeringar). Eftersom föreningen nu har påbörjat ett stort projekt så fokuserade vi på just underhåll.

Flaggning i vår förening

Från och med Nationaldagen 2021 är det möjligt för fler att hjälpa till med flaggningen. Flaggor och instruktion finnas i en grön brevlåda i soprummet.

Laddstolpar

Enkäten är sammanställd. Vi fick in ganska många svar vilket ger ett bra underlag för att ta fram en plan för kommande åtgärder.

 ---


<| TOPP| >

Nyheter


Januari 2022

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Information (OVK)
 • Informationsmöten för “nya“ medlemmar
 • Årsstämman 18 maj 2022
 • Så här skriver du en motion
 • Återvinningsrummet
 • Cykelförrådsrensning 
 • Laddplatser för el-bilar 
 • Översyn skyddsrum 
 • Installation av fastighetsboxar
Läs mer här  ->

December 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Kontaktuppgift till vår försäkringsrådgivare
 • Nytt passersystem i garaget 
 • Informationskanaler inom brf Kärnan 
 • Garagestäd 
 • Ljus, brandvarnare, brandskyddskurs 
 • Styrelsemöten våren 2022 
 • Flytt av kontoret och tider för 2022 
 • Nya avgifter 2022 
 • Nya medlemmar - informationsmöten 
 • Garantibesiktningen efter energiåtgärder 2017

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR   /Styrelsen brf Kärnan

Läs mer här  ->

På gång


Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder närmast den 14/2 2022. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Informationsmöte 18/11

Välkommen till informationsmöte torsdag 18/11 kl 19:00 på Kvartersgården, Tråggränd 12.

TRYGGHET & SÄKERHET
1.Information kring ”Trygghet på Ersboda”.
Medverkande: Mats Bäckström, kommunpolis, Hussein Tamir, ordförande Ersboda Folkets Hus, Andreas Lundgren, socialnämndens ordförande samt ev medverkande från BRÅ. De berättar om hur man arbetar samt svarar på frågor.
2.Information om föreningens försäkringar. Ulrik Rydstedt, Proinova, informerar och svarar på frågor.

Du får gärna mejla frågor i förväg till styrelsen@brfkarnan.se så underlättas mötet.
Vi serverar enklare fika. Välkommen!    /Styrelsen


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin