BRF Kärnan

Du är här:   Hem > NYHETER > September 2021

September 2021

Fönsterprojektet

Nu närmar vi oss starten på projektet att byta ut alla våra fönster. Första fönsterleveransen kom fredag 17 september. Information som rör fönsterprojektet delas ut separat och det mesta ska komma från HSB:s projektledare. Avisering om arbete i lägenheterna ska delas ut till den det berör minst två dagar i förväg. Alla har nyligen fått antingen en utskrift av den presentation som gavs på medlemsmötet den 25/8 - 21 eller en notis om att den finns på Mina sidor.
Där kan du se vad du ska göra när du får information om att de snart ska byta just dina fönster!

Frågor om projektet mejlas till Pierre.Wiklund@hsb.se

Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp

Du har den 14 september fått några sidor med information utdelad till dig. De tre första bladen rör renovering av bostaden. Detta är i sig inga nyheter utan är förtydligande av vad som gäller enligt föreningens stadgar. Spara denna information. Den kommer även att finnas tillgänglig i digital form.

Kommande styrelsemöten

Styrelsen sammanträder närmast den 5/10 och därefter den 2/11 samt 7/12.
Har du frågor du vill att styrelsen ska svara på är du välkommen att skicka in dessa senast 10 dagar innan ett styrelsemöte
Områdeskontoret (i vicevärdskontoret i kvartersgården) är bemannat alla helgfria onsdagskvällar, kl. 18:30-19:30.
Anslag om hur du kan komma i kontakt med styrelsen och med HSB norr finns på vår webbplats http://www.brfkarnan.se/ och på Mina sidor på HSB norrs webbplats https://www.hsb.se/norr/ och dessutom i trapphusen och på våra anslagstavlor vid soprummet och i Kvartersgården.

Kommande medlemsmöten

I november planeras två medlemsmöten:

Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation

Kom ihåg brandkursen. Just du är kanske en av de cirka 80 som ännu inte gått kursen. Har du tappat bort lappen med information om inloggning så kan du få ny om du mejlar styrelsen.
Om det är på grund av tekniska problem så hoppas vi att du vill höra av dig till Bengt-Göran Westberg eller Helen Hed så att vi kan ordna något alternativ.

Information kring "Trygghet på Ersboda”

Med representanter från Polisen, Brottsförebyggande rådet och fritidsledare. Hur arbetar man här med frågor kring att “Umeå ska växa tryggt och säkert”.

Om du har någon fråga som du vill ska tas upp på ett medlemsmöte – kontakta styrelsen via styrelsen@brfkarnan.se. Mer information om de planerade medlemsmötena kommer.

Höstaktiviteter

Lökplantering. Vi i trädgårdsgruppen kommer att köpa in smålökar att plantera på lämpliga ställen inom föreningen för att vi ska få en vacker gård till våren. Är det någon av er boende som vill vara med och plantera dessa lökar får ni gärna meddela trädgårdsgruppen (Helen Hed, Eva Ragnarsson och Karin Lundmark) så hör vi av oss om planerad dag.

Pubafton. Någon lämplig kväll under hösten planerar trivselgruppen pubkväll. Mer information och möjlighet till anmälan kommer.

Pokerturnering. Vid sommarens grillkväll kom tipset om pokerturnering inom brf Kärnan. Vi planerar därför att pröva detta och kommer att spela med leksaksmynt, alla får samma spelkapital. Kan du inte spela poker så kom och lär dig. Se det som en möjlighet att känna andra boenden inom föreningen. Vi spelar traditionell amerikansk poker. Du som är intresserad kontakta kjell-erik.jonsson@karnan.ac.se. Du som kan bidra med mynt/marker meddela också det.

Vill du bli en mer aktiv medlem?

Vi önskar fler medlemmar i våra arbetsgrupper. Är du intresserad av att bidra på ett mer aktivt sätt i föreningen så ser du i listan nedan vem du ska kontakta:
Energifrågor: Torbjörn Mattsson
Vilken energi förbrukar vi idag? Rimliga framtidsspaningar för att minska eller förändra vår energiförbrukning med målet att minska energikostnaderna.
Underhåll: Kjell-Erik Jönsson
Hur sköter man våra byggnader på bästa sätt? Vad är normalt underhåll?
Bygg: Elise Berggren
I denna grupp kan frågor om föreningens tankar om att bygga om eller bygga till hamna likaväl som frågor om långtidsplanering av stora underhåll.
IT: Bengt-Göran Westberg och Evelyn Strömberg
Gruppen ska verka för IT-relaterade frågor alltså Data/Internet, TV, hemsida etc. Har du frågor kring detta finns mycket information på vår hemsida. Vi tar gärna emot feedback på saker att förbättra kring detta i föreningen.
Trädgård: Helen Hed
Eva Ragnarsson och Karin Lundmark ingår i gruppen. Gruppen har sedan den skapades arbetat med att t.ex. göra dungen till en trevligare plats och ordnar i samarbete med styrelsen städdagar. De arbeten intressegruppen utför slipper vi som förening köpa in separat.
Trivsel: Kjell-Erik Jönsson
För att skapa trivsel i föreningen så önskar styrelsen tillsammans med många av våra boende i föreningen att vi t.ex. kan ordna gemensamma promenader, spontangrillning, pubkvällar och surströmmingsskivor. För att det ska vara möjligt behöver vi hjälp av er boende i föreningen. Är det så att ni vill bidra så kontakta Kjell-Erik.

Du kan även kontakta valberedningen: Christina Holmgren, Petra Mörtvik och Bo Persson, om du har idéer om vilka arbetsgrupper föreningen behöver och på vilket sätt du vill bidra med arbete eller idéer.

Vad får finnas på garageplatserna?

Under sommaren har stölder skett i vårt garage. Vi har noterat att flertalet boenden förvarar mer än fordon på sin parkering vilket även ökar risken för brand. I våra garagekontrakt punkt 17 Avtalsvillkor, finns beskrivet vilka regler du som hyresgäst i garaget har förbundit dig att följa. Föreningen har ingen skyldighet att ersätta förstörda eller stulna privata saker i garaget, enligt samma kontrakt.

Bygglov för inglasning av balkonger

Bygglov för inglasning har skickats in av styrelsen för hela föreningen. Just nu håller byggnadsnämnden på att ta ställning till om de kompletteringar som lämnats in är tillräckliga för att de ska kunna fatta beslut.

En lyckad städdag den 4 september

Det var svårt att bestämma exakt dag och tid och kanske bidrog det till att ett fåtal kunde delta.
Vi lyckades ändå fylla en container med grenar och kvistar. Lågt hängande trädgrenar och grenar som hängde över tak togs bort och ett litet träd flyttades i dungen. Där planterades tre nya bärbuskar. Planteringen vid Ostvägen 149 har fått nya plantor och ny jord. Många rabatter rensades.
Vi hann inte allt på Trädgårdsgruppens lista över vad som behöver göras, men vi kunde i alla fall pricka av några av punkterna.
Styrelsen tackar alla som hade möjlighet att vara med.
Trivselgruppen bidrog med en tipsrunda om sopsortering, servering av varmkorv med bröd och en kaka till kaffet till alla som var ute vid 13-tiden.

Beskärning av äppelträd

Äppelträd och paradisäppelträd och något fler träd kommer att beskäras. Trädgårdsgruppen har beställt och väntar bara på en bedömning från utföraren för att få veta pris och exakt när det kommer att ske.

Några stora björkar måste tas bort

Vi kommer att behöva ta bort en del stora träd som står för nära husen på grund av att rötterna äventyrar både fastigheten och ledningarna.

Yttre syn

Den 1 september 2021 gick delar av styrelsen runt alla byggnader i vår förening och granskade utsidan och publika utrymmen utifrån vår underhållsplan. Denna syn resulterar varje år i en lista över relativt små saker/skador/slitage som behöver åtgärdas snabbt eller ganska snabbt ( = normalt underhåll) och ibland en del frågor som kan röra idéer om framtida större arbeten ( = investeringar). Eftersom föreningen nu har påbörjat ett stort projekt så fokuserade vi på just underhåll.

Flaggning i vår förening

Från och med Nationaldagen 2021 är det möjligt för fler att hjälpa till med flaggningen. Flaggor och instruktion finnas i en grön brevlåda i soprummet.

Laddstolpar

Enkäten är sammanställd. Vi fick in ganska många svar vilket ger ett bra underlag för att ta fram en plan för kommande åtgärder.

 ---


<| TOPP| >

Nyheter


September 2021

Från rubrikerna i månadens Kärnan-Blad:

 • Fönsterprojektet
 • Regler för renovering av bostadsrätt och information om hur du undviker stopp i avlopp
 • Kommande styrelsemöten
 • Kommande medlemsmöten
 • Ett möte angående försäkringar och brandskyddsinformation
 • Information kring "Trygghet på Ersboda”
 • Höstaktiviteter
 • Lökplantering
 • Pubafton
 • Pokerturnering
 • Vill du bli en mer aktiv medlem?
 • Vad får finnas på garageplatserna?
 • Bygglov för inglasning av balkonger
 • En lyckad städdag den 4 september
 • Beskärning av äppelträd
 • Några stora björkar måste tas bort
 • Yttre syn
 • Flaggning i vår förening
 • Laddstolpar
Läs mer här  ->

Fönsterprojektet

Under vecka 36 kommer en entreprenad att starta upp gällande målning, fönster och dörrbyten.
Detta kommer innebära att entreprenörerna måste komma in i lägenheterna för åtgärder. När er lägenhet ska åtgärdas så kommer ni att få separat information av entreprenören (FSNN). Aviseringen kommer 3-4 dagar innan arbetet ska påbörjas. LÄS MER HÄR =>>

Vid vårt senaste medlemsmöte presenterades hur arbetsgången blir under kommande fönsterbyte. Till dig som inte var med på mötet finns presentationen att läsa här =>

På gång


Styrelsemöten 2021

Styrelsen sammanträder närmast den 2/11 samt 7/12. Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 10 dagar innan mötet.


Städdag snickeriet 21/9
På snickerimötet den 14/9 beslöts att vi skulle ha städkväll i snickeriet tisdag den 21/9 kl 18:30! Du som har privata saker i snickeriet ombeds märka upp dem med lappar med ditt namn och telefonnummer på. Utsorterade saker som inte hör dit  (tex gamla möbler) kommer att mellanlagras i gången mellan snickeriet och förrådet en vecka så att ev. ägare har möjlighet att ta rätt på sina saker. Därefter kommer det att köras bort till återvinningen. Frågor? kontakta Kjell-Erik i styrelsen!


Möte om snickeriet

I vår förening finns ett hobbyrum/snickeri i källaren som du som boende får nyttja.

Du som är intresserad är välkommen på möte för att prata om hur vi vill nyttja det, trivselregler m.m.
Det vi kommer överens om skickas till styrelsen för beslut.
Vi ses i snickeriet tisdag den 14/9 2021 kl 18:30, utanför kortsidan på det stora terasshuset. (nedanför Ostvägen 141)
Har du inte möjlighet vara med men har idéer du vill framföra, kontakta Kjell-Erik i styrelsen för mer information.


Brandskydd

Kurs i brandskydd

Från Föreningen Räddningstjänster i Samverkan (FRIS) har vi beställt och fått tillgång till en kurs i brandskydd. Det är styrelsens förhoppning att du har tid och lust att ta del av kursen. I din brevlåda har du fått ett informationsblad med din inloggning. Har du inte kvar infobladet med koden, maila styrelsen@brfkarnan.se så får du en ny.

På den här sidan, Kunskap om brandskyddet i din bostad - Föreningen FRIS (foreningenfris.se), finns en film om brandskydd på flera språk. Se den på det språk du föredrar.

Här är länk till kurssidan: http://elearning.informationsbolaget.nu/

/Styrelsen


HSB Kärnans FORTSÄTTNINGSSTÄMMA

Tid: 25 augusti 2021 kl 19:00
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Loke

Ärenden enligt utsänd dagordning: Motioner och fråga ang årsredovisningen.

Direkt efter fortsättningsstämman blir det medlemsmöte!


Träningstips 4/7

En av Kärnans medlemmar, Lena Hällström, tipsar oss om hur vi kan använda
redskapen i lekparken på andra sidan Ostvägen för att få lite extra träning. Övningarna anpassas efter vars och ens förmåga.
Tid: Söndag 2021-07-04 kl 14:00
Plats: Samling vid Flaggstången stora gården
Välkomna!
/Trivselgruppen


Grillkväll 30/6

Inbjudan till grillkväll på stora gården onsdag 30 juni. Kolet tänds kl 17:30. Ta med dig det du vill grilla/äta/dricka. Vi fixar grillen, mineralvatten, muggar och papptallrikar. Några sittplatser finns, men ta gärna med något att sitta på. Passa på att träffas och umgås med de som är hemma. Alla i föreningen är välkomna!
/Trivselgruppen


Intresseenkät om laddstolpar

El- och laddhybridbilar är på stark frammarsch, och för att vi ska få veta hur stort intresset är i föreningen för att kunna ladda sin elbil, så har du i din brevlåda fått en enkät där vi ber dig svara på några frågor. Svaren ska ge ett underlag för planering av hur många laddstolpar som ska införskaffas. Just nu finns det möjlighet att få 50% i bidrag för investeringskostnaden så vi ser det som en ekonomisk fördel för oss alla ju.flera underlag vi får in. Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten och lämna in den enligt instruktion senast den 18 juni!


Promenera med en granne

Tisdagar: Daggrupp 10:00. Kvällsgrupp 19:00. Samling vid traktorgaraget. Vi promenerar 2 o 2 eller 3 o 3 på ett coronasäkert sätt. Varje grupp bestämmer hur långt de vill promenera. Välkommen! /Trivselgruppen


 

 

www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin