BRF Kärnan

Du är här:   Hem > Nyheter > DECEMBER 2018

DECEMBER 2018 Senaste nytt

Nya avtalen för Garage- och parkeringsplatser dröjer

Av juridiska skäl (och hög arbetsbelastning hos HSB norr) har de nya avtalen till garage- och parkeringsplatser blivit försenade. Mer information kommer efter nyår. Har du frågor? Ställ dessa till Helen Hed (ordförande).

Höjning av avgifter och hyror

Från nyår höjs avgifterna på lägenheterna med 2 %.
Hyrorna för garageplatser, parkeringsplatser med motorvärmare samt förråd höjs med 15 % på grund av kostnader direkt associerade med dessa. För garaget gäller bland annat att vi nu har extra kostnader för uppdatering av belysning och eluttag. Vi räknar också med en större utgift för att renovera till exempel golv och avloppsbrunnar i garaget.

Medlemsmöte 31 januari

Den 31 januari är det dags för nästa medlemsmöte. Avsikten med mötet är ett ömsesidigt informationsutbyte. Om det är något särskilt som du vill att vi ska ta upp så får du gärna hör av dig redan nu till oss i styrelsen. Så får vi lite tid på oss att hitta svar och information som vi kan förmedla på mötet.
Mer information kommer efter nyår (om var mötet kommer att hållas).

Lägesrapport - terrasslådorna

Styrelsen har beslutat att inte låta renovera de gamla betonglådorna. Arbetet med att hitta det bästa alternativet till dessa är påbörjat.

Om du vill ha en eller flera av de gamla betonglådorna, eller om du har en idé om hur de kan användas – hör av dig. Alla gamla lådor som vi inte kan använda till något kommer att (mot en kostnad för föreningen) skickas till deponi för byggavfall.

Planerade styrelsemöten 2019

24/1, 21/2, 21/3, 25/4
Om du har frågor eller ärenden som du vill att styrelsen behandlar (till exempel frågor kring renovering av din lägenhet) behöver vi ha dem helst 14 dagar före ett styrelsemöte så att vi hinner behandla frågan.

Var försiktig med öppen eld – och levande ljus

Det är väldigt stämningsfullt med levande ljus inne och marschaller ute, men tänk på brandfaran och risken för att någon person eller egendom kan skadas. Släck ljus innan du går ut. Lämna inte facklor eller marschaller utan uppsikt. Se till att de placeras tillräckligt långt från brännbart material. Tänk också på grannarna!

Bra information om brand och eld:
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/skydda-dig-mot-brand/

Eluttag och vissa belysningar i garaget

Alla elinstallationer i garaget som installerats utan styrelsens kännedom och godkännande kommer att demonteras. Ursprungliga eluttag kommer att ses över och vid behov ersättas med moderna uttag.
Det finns idag inte och kommer inte att finnas eluttag till varje garageplats. Däremot får du som har garageplats använda befintliga eluttag när du t ex dammsuger din bil.

Lite mer tjat om sopor – sortera och vik ihop!

Det är fortfarande väldigt många som inte viker ihop vare sig stora eller små kartonger. Det är ju så enkelt! Och om du gör det blir föreningens kostnader för sophanteringen lägre. Se gärna videofilmerna https://www.norrmejerier.se/atervinna där Patrik Norqvist visar hur man bäst hanterar mjölkförpackningar. Hans tips kan såklart tillämpas på andra liknande förpackningar från andra företag.På framsidan av de stora kärlen för kartong finns information om vad du får slänga i dessa.
Se även Vakins utmärkta Källsorteringsguide som vi kommer att dela ut före jul.

Snöslunga till salu

Brf Kärnan äger en snöslunga som fungerar, men inte används. Säljs till högstbjudande. (Om du undrar varför vi inte använder den så beror det på att vi köper all snöröjning från HSB norr och de har egen utrustning.)

Lämna ditt bud till:
Leif Ljungblahd, vice ordförande,
eller Arne Lahti, vicevärd

/Styrelsen

 


<| TOPP| >

Nyheter


JANUARI 2019

Medlemsmöte den 31 januari kl 19:00 på Ersboda Folkets Hus.
Styrelsen kommer att besvara de frågor som kommit in. Det rör sig om allt möjligt från frågor om garaget och parkeringsregler till det allmänna tekniska underhållet (vaktmästartjänster) och styrelsens planer för det kommande året. Det bjuds på enkelt fika. Tid för att samtala och diskutera.

Gästparkeringskorten för 2018 gäller januari månad ut.

På gång

 

Styrelsemöten 2019

Styrelsen sammanträder
24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april.

Om du har en fråga eller ett ärende du vill att styrelsen ska behandla vill vi att den kommit till styrelsen senast 8 dagar innan mötet.


www.brfkarnan.se »

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Hemside Admin